REKLAMA

Synagoga

Odrestaurowany budynek dawnej synagogi. Obenie siedziba Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Foto: Tomasz Gaudnik

Pierwsi Żydzi osiedlili się w Szczebrzeszynie około roku 1507, zajmowali się najczęściej handlem i rzemiosłem. W połowie XVI w. wyznaniowa gmina żydowska osiąga liczbę 100 osób i wzrastała nadal. Pierwsza wzmianka o synagodze w Szczebrzeszynie dotyczy jej zniszczenia w 1584 r. Synagoga w dzisiejszym kształcie została wzniesiona w XVII – XVIII wieku. W 1648 r. została zniszczona przez Kozaków Bogdana Chmielnickiego, a później podczas najazdu szwedzkiego, zostaje odnowiona w 1659 r. W 1940 r. świątynia żydowska została spalona przez hitlerowców, a jej renowacja i rekonstrukcja nastąpiła w latach 1957 – 1963. W świątyni znajduje się ołtarz Aron Ha Kodesh. Obecnie synagoga jest nie tylko cennym obiektem zabytkowym, ale także wciąż żywym miejscem kultu judaizmu mimo, iż obecnie w synagodze istnieje Miejski Dom Kultury.