REKLAMA

Gdzie leży Szczebrzeszyn ?

Współczesny herb Szczebrzeszyna

Szczebrzeszyn jest małym miastem, które znajduje się w południowo – wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, powiecie zamojskim. Jest jednym z najstarszych miast na Lubelszczyźnie. Prawa miejskie ma nieprzerwanie od 1352 roku.

chrzaszcz_png
Pomnik Chrząszcza w Szczebrzeszynie

Współczesny Szczebrzeszyn to nowoczesne miasto, które dynamicznie się rozwija. Swoje siedziby mają tu przedsiębiorstwa z branży m.in. rolno-spożywczej, przetwórczej, drzewnej, budowlanej.

Przez gminę Szczebrzeszyn przebiega droga krajowa nr 74, wojewódzka nr 848 i 858 oraz linie kolejowe : normalnotorowa i szerokotorowa LHS łącząca Śląsk z Ukrainą.

Miasto słynie z pomników bajkowego Chrząszcza z wiersza Jana Brzechwy oraz najgęstszej w Polsce sieci wąwozów lessowych.