REKLAMA

Ratusz

Na miejscu wcześniejszej budowli, która była siedzibą ówczesnych władz miejskich oraz służyła jako poczta i powozownia, wzniesiono w 1840 r. nowy obiekt, do którego budowy wykorzystano kamień z rozbiórki Bramy Zamojskiej. Ratusz zlokalizowano na czworokątnym rynku, wokół którego znajdowały się z jednej strony piętrowe i dwu piętrowe kamienice, z drugiej zaś były domki z podcieniami. Budynek ratusza był wielokrotnie przebudowywany uzyskując dzisiejszy kształt i formę. Tak jak przed wiekami, również dzisiaj ratusz pełni rolę siedziby władz miejskich.