Symboliczne czeki „Polskiego Ładu” rozdane

Foto: Starostwo Powiatowe w Zamościu

W środę (10 listopada) w starostwie powiatowym w Zamościu odbyła się uroczystość przekazania symbolicznych czeków dla samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rządowego funduszu „Polski Ład”. Uczestniczyli w nich: Jacek Sasin – wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski.

Gminę Szczebrzeszyn reprezentował Henryk Matej – Burmistrz Szczebrzeszyna, który odebrał symboliczny czek od Jacka Sasina. Gmina Szczebrzeszyn otrzymała z tego funduszu prawie 8 mln zł, które zostaną przeznaczone na trzy inwestycje w mieście i gminie: Przebudowę dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada (2,737,866 zł), budowę świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii, rozbudowę i przebudowę budynku remizy w Wielączy Wsi (2,589,194 zł) oraz budowę punktu widokowego (zamczysko) w Szczebrzeszynie (2,510,883 zł).

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA