Patronat

PATRONAT MEDIALNY

Regulamin obejmowania patronatem medialnym

§ 1

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin

Portal – Portal Informacyjny Szczebrzeszyn.info znajdujący się pod adresem internetowym www.szczebrzeszyn.info

Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna, firma, instytucja lub organizacja organizująca imprezę kulturalną, koncert lub inne wydarzenie albo przedsięwzięcie o charakterze kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym.

§ 2

Zasady przyznawania patronatu

1.Organizator zgłasza Portalowi patronat co najmniej dwa tygodnie przed planowaną imprezą. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu patronatu podejmuje redaktor naczelny Portalu.

2.Organizator zobowiązany jest przedstawić szczegółowy program imprezy/wydarzenia.

3.Jednym z warunków otrzymania patronatu jest umieszczenie logo Szczebrzeszyn.info na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności na plakatach i ulotkach oraz stronie internetowej imprezy (jeśli istnieje).

4.W ramach patronatu Portal zobowiązuje się do publikacji zapowiedzi imprezy na tydzień przed terminem imprezy oraz artykułu i fotoreportażu po imprezie. Portal zobowiązuje się także do umieszczenia baneru reklamującego imprezę na stronie głównej Portalu. Animowany lub statyczny baner w technice GIF lub Flash (ewentualnie ich kod) o rozmiarze 700 pikseli na 150 pikseli dostarcza Organizator.

5.Organizator zapewnia miejsce do umieszczenia banera reklamowego Portalu szczebrzeszyn.info w widocznym miejscu (np. na scenie lub przy scenie) podczas imprezy.

6.Organizator na terenie imprezy zapewnia dziennikarzom Portalu swobodę w poruszaniu się, rozmowach z artystą/artystami, fotografowaniu i zbieraniu materiałów do realizacji patronatu.

7.W przypadku imprezy biletowanej, Organizator zobowiązuje się do przekazania dwóch akredytacji w celu realizacji zobowiązań patronatu.

8.Na prośbę Portalu Organizator zobowiązuje się przekazać minimum trzy wejściówki/bilety na organizowaną przez siebie imprezę w celu przeprowadzenia wśród użytkowników Portalu konkursu i rozlosowania lub pozakonkursowego rozdania wejściówek/biletów.

9.Portal zastrzega sobie możliwość odmowy objęcia patronatem imprezy Organizatora bez podania przyczyny.

10.W razie naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu przez Organizatora Portal zastrzega sobie prawo wycofania się z promocji imprezy.

11.Zgłoszenie przez Organizatora patronatu jest jednoznaczne z przeczytaniem Regulaminu i jego akceptacją.

12.Portal Szczebrzeszyn.info zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie.

§ 3

Uwagi końcowe

1.Szczegóły współpracy są omawiane każdorazowo indywidualnie w zależności od charakteru imprezy lub grupy docelowej.

2.Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.

3.Redakcja Portalu Szczebrzeszyn.info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

LOGO DO POBRANIA

TIF – 1200 x 400 px (300 dpi) – pobierz

PNG – pobierz

GIF – pobierz

 

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA