REKLAMA

Na drogach w Bodaczowie i Wielączy, czasowo zmienia się organizacja ruchu

Jak informuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, od 4 maja w Bodaczowie i Wielączy czasowo zmienia się organizacja ruchu na drogach gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L.

Read more

Na drogach w Bodaczowie i Wielączy, czasowo zmienia się organizacja ruchu

Jak informuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, od 4 maja w Bodaczowie i Wielączy czasowo zmienia się organizacja ruchu na drogach gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L.

Read more

W przetargu na rozbudowę odcinka DK74 Gorajec – Szczebrzeszyn wpłynęły trzy oferty

W piątek (11 lutego) odbyło się otwarcie ofert na rozbudowę 8,7 km odcinka drogi krajowej nr 74 pomiędzy Gorajcem a Szczebrzeszynem. Kolejne 1,6 km będzie wyremontowana. W przetargu wzięło udział trzech oferentów. Po przeanalizowaniu ofert przez GDDKiA, wybrana zostanie najkorzystniejsza.

Read more

Władze planują szereg inwestycji w 2022 roku. Publikujemy listę

Szczebrzeszyn/ Archiwum

Kilkadziesiąt inwestycji zaplanowały władze Szczebrzeszyna na 2022 rok. W planach ujętych w uchwale budżetowej znalazły się m.in.: remonty, modernizacje, przebudowy, budowy, zakupy oraz dokumentacje za łączną kwotę ponad 22 mln zł..

Read more

Bodaczów: Przy gminnej drodze powstaje nowe oświetlenie

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Przy drodze gminnej w Bodaczowie powstaje dwadzieścia słupów z oszczędnym ledowym oświetleniem. Inwestorem jest Gmina Szczebrezeszyn.

Read more

Wielącza Kolonia: Kolejny odcinek drogi został przebudowany

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn zakończyła przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 624 w m. Wielącza Kolonia od km 0+000,00 do km 0+339,96.

Read more

Mieszkańcy Wielączy Kolonii będą jeździć po nowym asfalcie

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn zakończyła przebudowę drogi gminnej Nr 110367L z Wielączy do Wielączy Kolonii.

Read more

Na drogach w Bodaczowie i Wielączy, czasowo zmienia się organizacja ruchu

Jak informuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, od 4 maja w Bodaczowie i Wielączy czasowo zmienia się organizacja ruchu na drogach gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L.

W przetargu na rozbudowę odcinka DK74 Gorajec – Szczebrzeszyn wpłynęły trzy oferty

W piątek (11 lutego) odbyło się otwarcie ofert na rozbudowę 8,7 km odcinka drogi krajowej nr 74 pomiędzy Gorajcem a Szczebrzeszynem. Kolejne 1,6 km będzie wyremontowana. W przetargu wzięło udział trzech oferentów. Po przeanalizowaniu ofert przez GDDKiA, wybrana zostanie najkorzystniejsza.

Władze planują szereg inwestycji w 2022 roku. Publikujemy listę

Szczebrzeszyn/ Archiwum

Kilkadziesiąt inwestycji zaplanowały władze Szczebrzeszyna na 2022 rok. W planach ujętych w uchwale budżetowej znalazły się m.in.: remonty, modernizacje, przebudowy, budowy, zakupy oraz dokumentacje za łączną kwotę ponad 22 mln zł..

Bodaczów: Przy gminnej drodze powstaje nowe oświetlenie

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Przy drodze gminnej w Bodaczowie powstaje dwadzieścia słupów z oszczędnym ledowym oświetleniem. Inwestorem jest Gmina Szczebrezeszyn.

Wielącza Kolonia: Kolejny odcinek drogi został przebudowany

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn zakończyła przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 624 w m. Wielącza Kolonia od km 0+000,00 do km 0+339,96.

Mieszkańcy Wielączy Kolonii będą jeździć po nowym asfalcie

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn zakończyła przebudowę drogi gminnej Nr 110367L z Wielączy do Wielączy Kolonii.