Nagroda dla dr. Zygmunta Klukowskiego

4 kwietnia 2019
Doktor Klukowski w otoczeniu pielęgniarek. Foto: Archiwum Państwowe w Zamościu/ Nadesłane

W Roku dr. Zygmunta Klukowskiego Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn we współpracy z Dariuszem Górnym złożył wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi o pośmiertne przyznanie (istnieje taka formalna możliwość) Doktorowi nagrody „Kustosz Pamięci”.

Continue reading

Związki Zygmunta Klukowskiego z Podolem i Ukrainą

29 października 2018

Rodzina Klukowskich na wakacjach w miejscowości Żwańczyk (teren obecnej Ukrainy, na wschód od Kamieńca Podolskiego), od lewej Antonina, Konstanty Borysowicz (mąż Zofii-siostra Zygmunta), Felicja (matka Zygmunta), Zygmunt, Julian (brat Zygmunta), Jordan (ojciec Zygmunta) i Antonina oraz dzieci Juliana i Antoniny. Foto: NN/Ośrodek KARTA

Zygmunt Klukowski – lekarz, bibliofil, kronikarz Zamojszczyzny, regionalista, pochodził z terenu obecnej Ukrainy. Często przebywał w rodzinnych stronach i utrzymywał bliskie relacje z osobami, które tam mieszkały.

Continue reading

Wnuk doktora Klukowskiego na tegorocznych obchodach wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału AK „Podkowy”

13 lipca 2018

W dniu 12 lipca br. w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, na której przedstawiono informację na temat organizowanych po raz kolejny przez ŚZŻAK Okręg Zamość uroczystości obchodów wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Continue reading