Doktor Helena Klukowska

2 sierpnia 2020
Helena i Zygmunt Klukowscy z synem Jerzym w szpitalu w Szczebrzeszynie. Fotografia pochodzi ze zbiorów Franciszki Michalewskiej.

Zygmunt Klukowski nie zdradził gdzie, kiedy i w jaki sposób poznał przyszłą żonę, ani jakie były dokładne koleje ich związku, aż do przyjazdu na Zamojszczyznę.

Continue reading

Nagroda dla dr. Zygmunta Klukowskiego

4 kwietnia 2019
Doktor Klukowski w otoczeniu pielęgniarek. Foto: Archiwum Państwowe w Zamościu/ Nadesłane

W Roku dr. Zygmunta Klukowskiego Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn we współpracy z Dariuszem Górnym złożył wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi o pośmiertne przyznanie (istnieje taka formalna możliwość) Doktorowi nagrody „Kustosz Pamięci”.

Continue reading

Związki Zygmunta Klukowskiego z Podolem i Ukrainą

29 października 2018

Rodzina Klukowskich na wakacjach w miejscowości Żwańczyk (teren obecnej Ukrainy, na wschód od Kamieńca Podolskiego), od lewej Antonina, Konstanty Borysowicz (mąż Zofii-siostra Zygmunta), Felicja (matka Zygmunta), Zygmunt, Julian (brat Zygmunta), Jordan (ojciec Zygmunta) i Antonina oraz dzieci Juliana i Antoniny. Foto: NN/Ośrodek KARTA

Zygmunt Klukowski – lekarz, bibliofil, kronikarz Zamojszczyzny, regionalista, pochodził z terenu obecnej Ukrainy. Często przebywał w rodzinnych stronach i utrzymywał bliskie relacje z osobami, które tam mieszkały.

Continue reading