REKLAMA

Trwa rekonstrukcja partyzanckiego bunkra

Tak wyglądał „bunkier Podkowy” na rysunku ś.p. Jana Jurczykowskiego. Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

Na terenie lasu Ukaszowiec, pomiędzy Kawęczynem a Kawęczynkiem, powstała rekonstrukcja partyzanckiego „bunkra” żołnierzy Armii Krajowej z czasów drugiej wojny światowej. Ma być atrakcją dla turystów przemierzających tamte tereny.

Czytaj dalej
REKLAMA

Książka ma dziwny urok dra Zygmunta Klukowskiego

W ciągu ostatnich dni na rynku wydawniczym ukazała się książka dra Zygmunta Klukowskiego Książka ma dziwny urok w opracowaniu Dariusza Górnego.

Czytaj dalej

Doktor Helena Klukowska

Helena i Zygmunt Klukowscy z synem Jerzym w szpitalu w Szczebrzeszynie. Fotografia pochodzi ze zbiorów Franciszki Michalewskiej.

Zygmunt Klukowski nie zdradził gdzie, kiedy i w jaki sposób poznał przyszłą żonę, ani jakie były dokładne koleje ich związku, aż do przyjazdu na Zamojszczyznę.

Czytaj dalej

76. rocznica wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału AK „Podkowy”

W niedzielę (26 lipca) odbędą się uroczyste obchody 76. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Czytaj dalej

80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

W niedzielę (1 września) przypada 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę. Tego dnia lotnictwo niemieckie zbombardowało Wieluń, chwilę później w Gdańsku z pancernika Schleswig-Holstein zostało ostrzelane Westerplatte. Była to pierwsza bitwa II wojny światowej.

Czytaj dalej

Wystawa o Zygmuncie Klukowskim w Zamościu

W ramach Roku Zygmunta Klukowskiego wystawa poświęcona wybitnemu mieszkańcowi Szczebrzeszyna z naszego miasta została przeniesiona do Zamościa.

Czytaj dalej

75. Rocznica Wkroczenia oddziału AK „Podkowy” do Szczebrzeszyna (zdjęcia)

Rekonstrukcja wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału partyzantów. Foto: Tomasz Gaudnik

W niedzielę (28 lipca) na rynku miejskim w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Czytaj dalej

Otwarcie plenerowej wystawy poświęconej doktorowi Klukowskiemu

Wystawa plenerowa na rynku miejskim w Szczebrzeszynie poświęcona dr Klukowskiemu. Foto: Tomasz Gaudnik

W piątek (19 lipca), na rynku miejskim w Szczebrzeszynie odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu, znanemu autorowi pamiętników z lat wojennych i powojennych.

Czytaj dalej

Zygmunt Klukowski w Krakowie

Prezentuję Państwu fragmenty mojej książki, która w niedługim czasie, mam nadzieję, ukaże się na rynku wydawniczym.

Czytaj dalej

Nagroda dla dr. Zygmunta Klukowskiego

Doktor Klukowski w otoczeniu pielęgniarek. Foto: Archiwum Państwowe w Zamościu/ Nadesłane

W Roku dr. Zygmunta Klukowskiego Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn we współpracy z Dariuszem Górnym złożył wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi o pośmiertne przyznanie (istnieje taka formalna możliwość) Doktorowi nagrody „Kustosz Pamięci”.

Czytaj dalej

Związki Zygmunta Klukowskiego z Podolem i Ukrainą

Rodzina Klukowskich na wakacjach w miejscowości Żwańczyk (teren obecnej Ukrainy, na wschód od Kamieńca Podolskiego), od lewej Antonina, Konstanty Borysowicz (mąż Zofii-siostra Zygmunta), Felicja (matka Zygmunta), Zygmunt, Julian (brat Zygmunta), Jordan (ojciec Zygmunta) i Antonina oraz dzieci Juliana i Antoniny. Foto: NN/Ośrodek KARTA

Zygmunt Klukowski – lekarz, bibliofil, kronikarz Zamojszczyzny, regionalista, pochodził z terenu obecnej Ukrainy. Często przebywał w rodzinnych stronach i utrzymywał bliskie relacje z osobami, które tam mieszkały.

Czytaj dalej
CZYTAJ TAKŻE