REKLAMA

Kawęczyn: Część wąwozu została utwardzona ażurowymi płytami

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina zakończyła inwestycję pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”, na którą otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Read more

Kawęczyn: Część wąwozu została utwardzona ażurowymi płytami

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina zakończyła inwestycję pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”, na którą otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Read more

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Foto: WSSI w Lublinie

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju.

Read more

Wojewoda ponownie powołał oddział covidowy w szpitalu w Szczebrzeszynie

Foto: SP ZOZ Szczebrzeszyn

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19, decyzją wojewody lubelskiego, z dniem 15 października 2021 roku, w szczebrzeskim szpitalu powołany został oddział covidowy.

Read more

Widoki Roztocza Szczebrzeskiego z lotu drona

Kadr z filmu. Foto: Ryszard Molas

Prezentujemy kolejny film autorstwa Ryszarda Molasa. Tym razem poświęcony Roztoczu Szczebrzeskiemu.

Read more

Urząd będzie informował mieszkańców przez aplikację

W ramach projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”, Gmina Szczebrzeszyn uruchomiła aplikację na smartfona o nazwie eSzczebrzeszyn, za pomocą której urząd będzie szybko przekazywał mieszkańcom ważne informacje lub komunikaty.

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie
Read more

Znowu jest głośno w Polsce o szczebrzeskim radnym, Rafale Kowaliku

Foto: Szczebrzeszyn.info/ Archiwum

Radny ze Szczebrzeszyna nie może pogodzić się z faktem, że został zwolniony ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej i – jak zapowiada w mediach – złożył już petycję do Sejmu RP w tej sprawie.

Read more

Kawęczyn: Część wąwozu została utwardzona ażurowymi płytami

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina zakończyła inwestycję pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”, na którą otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Foto: WSSI w Lublinie

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju.

Wojewoda ponownie powołał oddział covidowy w szpitalu w Szczebrzeszynie

Foto: SP ZOZ Szczebrzeszyn

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19, decyzją wojewody lubelskiego, z dniem 15 października 2021 roku, w szczebrzeskim szpitalu powołany został oddział covidowy.

Widoki Roztocza Szczebrzeskiego z lotu drona

Kadr z filmu. Foto: Ryszard Molas

Prezentujemy kolejny film autorstwa Ryszarda Molasa. Tym razem poświęcony Roztoczu Szczebrzeskiemu.

Urząd będzie informował mieszkańców przez aplikację

W ramach projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”, Gmina Szczebrzeszyn uruchomiła aplikację na smartfona o nazwie eSzczebrzeszyn, za pomocą której urząd będzie szybko przekazywał mieszkańcom ważne informacje lub komunikaty.

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Znowu jest głośno w Polsce o szczebrzeskim radnym, Rafale Kowaliku

Foto: Szczebrzeszyn.info/ Archiwum

Radny ze Szczebrzeszyna nie może pogodzić się z faktem, że został zwolniony ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej i – jak zapowiada w mediach – złożył już petycję do Sejmu RP w tej sprawie.