W Zamościu w rocznicę śmierci dra Zygmunta Klukowskiego

24 listopada 2015

wystawa_zamosc_01

23 listopada, minęła 56. rocznica śmierci dra Zygmunta Klukowskiego, lekarza, wieloletniego dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie, bibliofila, regionalisty, historyka Zamojszczyzny, autora „Dzienników” z okresu XX-lecia międzywojennego, II wojny światowej i lat powojennych.
Z tej okazji z inicjatywy Dariusza Górnego i we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu wystawę poświęconą doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu, która będzie czynna przez dwa najbliższe tygodnie. Wystawę zorganizowała również Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
Warto wspomnieć, że dr Zygmunt Klukowski był także związany z Zamościem. Wspólnie, m.in. z dyrektorem gimnazjum im. J. Zamoyskiego Kazimierzem Lewickim organizował wystawy książki i grafiki polskiej czy Zjazd Szymonowiczowski. Zainicjował powstanie muzeum regionalnego, Koła Miłośników Książki (prowadziło Bibliotekę Miejską w Zamościu), organizował ruch bibliofilski i wydawniczy (np. książki wydawane z okazji zjazdów bibliofilskich, był redaktorem naczelnym czasopisma „Teka Zamojska. Kwartalnik Regionalny”). W Zamościu też był dwukrotnie więziony (w czasie II wojny światowej został aresztowany przez hitlerowców i osadzony na Rotundzie; drugim razem, w 1946r, został aresztowany przez UB).
Po zakończeniu II wojny światowej, przez wiele kolejnych lat dr Zygmunt Klukowski utrzymywał kontakt z Zamościem, jego mieszkańcami, choć nie było to już miasto, jakie zapamiętał z lat prowadzonej działalności w XX-leciu międzywojennym.

wystawa_zamosc_02

wystawa_zamosc_03

(gama)