Be proud of your city, ancestors, and dr Zygmunt Klukowski

Andrew Klukowski wnuk doktora Zygmunta Klukowskiego.
Andrew Klukowski, wnuk doktora Zygmunta Klukowskiego.

W związku z 56. rocznicą śmierci dra Zygmunta Klukowskiego, która minęła 23 listopada, publikujemy (w wersji angielskiej i polskiej) wywiad z wnukiem doktora – Andrew Klukowskim (obecnie mieszka w USA). Przeprowadził go Dariusz Górny.

Dariusz Górny:
Who was Zygmunt Klukowski for you and your family?

Andrew Klukowski (wnuk dra Zygmunta Klukowskiego):
-Zygmunt Klukowski was, and is, a hero to our family. His example of acting morally in the face of danger cannot be matched. My father taught me about him. I have taught my children. His relentless writing was meant to make sure the Nazis that caused so much destruction in Poland would get there just due.

Which of Zygmunt Klukowski’s books you value the most and why?

-All of his books are important to me. But, to choose one, it would have to be the diary of the Russian occupation. The reasons are very personal. In 1991, my father mother and I journeyed to Poland to try and locate these diaries. It took over a month, but we found them. My father was so proud. And then tragedy struck. We were in the bell tower of Wawel Cathedral in Krakow. My father suffered a heart attack and died four days later. For me, the publication of the diaries was a testament to his never ending search for his father’s writings.

Which part of Polish culture and history is the closest to you (from American point of view) and why?

-I have always loved Polish history. The Sienkiewicz novels, With fire and Sword, and the following trilogy are exciting glimpses of polish heroism. However The Russian Revolution, Civil War, War with Russia, WWII, and the Russian occupation are also periods that I have studied because of my grandfather’s involvement.

What do you think should be done to honor the memory of Zygmunt Klukowski in the best way?

-I think his story has been well told in Poland, especially in the East. I also think that what Dariusz Górny is doing to honor him by creating a special museum will help rekindle interest in this remarkable man.

Will you visit Szczebrzeszyn some day? What would you like to tell to the residents of your grandfather' Zygmunt Klukowski’s city?

– I last visited in 1991. I would like to come again soon. If the museum becomes a reality, I would be sure to visit, along with my sister Helen. To the people of Szczebrzeszyn, I would like to say that they are part of the history written down by my grandfather. Their ancestors braved both the Nazi and Soviet oppression. They should be proud of their city, ancestors, and Dr Zygmunt Klukowski.

Thank you very much

Information about Andrew Klukowski
Andrew Klukowski is the grandson of Dr. Zygmunt Klukowski (doctor and director of St. Catherine hospital in Szczebrzeszyn, historian of Zamojszczyzna, bibliophile, author of “Diaries”). Andrew in 1991 together with his father George (son of Dr. Zygmunt Klukowski) and his mother came to Poland. During their stay they visited among others Lublin, Szczebrzeszyn and Cracow. The Klukowski family came to the doctor’s native country to find „Diaries” from the period after World War II. After a month of searches the lady contacted with the family and gave them the goal pof their trip – Dr. Z. Klukowski’s „Diaries”.
After George’s sudden death in Poland, Andrew and his sister wanted to honour and continue their father searching. Andrew together with her sister Helen fulfilled unwritten will of their father George, in the memory of the Doctor they released in the USA the following books: Diary from the Years of Occupation from 1939 to 1944, the Red Shadow: A Physician’s Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944- 1956 (written on the basis of Dr. Zygmunt Klukowski „Diaries” ) and published their family saga (Dangerous Journey to Freedom) with a determination to live a dignified life in a free country, which for George and his wife Wanda (nee Juszkiewicz) has been the United States of America.
Andrew Klukowski educated in Sierra College, California State University (Sacramento) and Webster University (St. Louis). For many years he worked as a university lecturer at Webster University Thailand of Social Science, teaching ESL English Grammar, English and American Literature, and English writing. He lives in Folsom (California).
Bądźcie dumni ze swojego miasta, przodków, i dra Zygmunta Klukowskiego

Dariusz Górny:
Kim jest dla pana i pana rodziny Zygmunt Klukowski?

Andrew Klukowski (wnuk dra Zygmunta Klukowskiego):
-Zygmunt Klukowski był i jest bohaterem naszej rodziny. Jego wzór moralnego zachowania, w obliczu niebezpieczeństwa, jest niedościgniony. Mój ojciec opowiadał mi historię jego życia, uczył mnie jej. Ja tak samo przekazywałem ją moim dzieciom. Jego nieustające (mimo zagrożenia, D.G. ) pisanie dawało mu gwarancję, że naziści, którzy spowodowali tak wiele zniszczeń w Polsce, dostaną to, co im się należy.

Która książka Zygmunta Klukowskiego jest dla pana najważniejsza i dlaczego?
-Wszystkie jego książki są dla mnie ważne. Gdybym miał wybrać jedną, byłyby to „Dzienniki” z okresu sowieckiej okupacji. Powody są bardzo osobiste. W 1991r. moi rodzice i ja zorganizowaliśmy wyjazd do Polski, aby je odnaleźć. Zajęło to nam ponad miesiąc, ale je odnaleźliśmy. Mój tato był taki dumny. I wtedy stała się tragedia. Byliśmy na Wieży Zygmuntowskiej na Wawelu. Mój ojciec doznał zawału serca i zmarł 4 dni później. Dla mnie, publikacja tych wspomnień była zwieńczeniem nieustannych poszukiwań opowieści jego ojca (dra Z. Klukowskiego).
Jaki okres polskiej kultury, z amerykańskiego punktu widzenia, jest panu najbliższy i dlaczego?
-Zawsze kochałem polską historię. Powieści Sienkiewicza, „Ogniem i mieczem” i kolejne części „Trylogii”- to ekscytujące przebłyski polskiego heroizmu. Jednak rewolucja rosyjska, wojna domowa, wojna z Rosją (wojna polsko-bolszewicka, D.G.), II wojna światowa i okupacja sowiecka- to okresy, które studiowałem z powodu zaangażowania mojego dziadka.
W jaki sposób, pana zdaniem, można najlepiej uczcić pamięć o dr. Zygmuncie Klukowskim?
-Myślę, że historia jego życia jest dobrze znana w Polsce, szczególnie we wschodniej jej części. Myślę też, że to co robi Dariusz Górny, aby uczcić go (dra Zygmunta Klukowskiego) poprzez utworzenie muzeum, pomoże rozbudzić zainteresowanie tym niezwykłym człowiekiem.

Czy zamierza pan jeszcze odwiedzić Szczebrzeszyn? Co chciałby pan powiedzieć mieszkańcom miasta pana dziadka dra Zygmunta Klukowskiego?
– Ostatnim razem byłem w 1991 r. Chciałbym wkrótce znów przyjechać. Jeśli powstanie muzeum, na pewno przyjadę wraz z moją siostrą Helen. Mieszkańcom Szczebrzeszyna chciałbym powiedzieć, że są oni częścią historii spisanej przez mojego dziadka. Ich przodkowie dzielnie bronili się przed zarówno nazistowską, jak i sowiecką okupacją. Powinni być dumni ze swojego miasta, przodków, i dra Zygmunta Klukowskiego.
Dziękuję bardzo

Andrew Klukowski to wnuk dra Zygmunta Klukowskiego (lekarz i dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie, historyk Zamojszczyzny, bibliofil, autor „Dzienników”). Andrew Klukowski w 1991r. razem z ojcem Jerzym (syn dra Zygmunta Klukowskiego) i matką przyjechał do Polski. W czasie pobytu w Polsce odwiedzili, m.in. Lublin, Szczebrzeszyn, Kraków. Rodzina Klukowskich przyjechała do rodzinnego kraju, aby odnaleźć „Dzienniki” doktora z okresu po II wojnie światowej. Po miesiącu z rodziną Klukowskich skontaktowała się pani, która przekazała im cel poszukiwań- „Dzienniki” dra Z. Klukowskiego. W Krakowie w czasie wschodzenia na Wieżę Zygmuntowską na Wawelu Jerzy Klukowski doznał zawału serca i po czterech dniach zmarł.
Andrew razem z siostrą Helen wypełnili nie pisany testament, pamięci o doktorze, swojego ojca Jerzego w wydali w USA następujące książki: Diary from the Years of Occupation 1939-44, Red Shadow: A Physician’s Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956 (napisane na podstawie „Dzienników” dra Zygmunta Klukowskiego) oraz opublikowali rodzinną sagę ( Dangerous Journey to Freedom) o determinacji w dążeniu do godnego życia w wolnym kraju, jakimi dla Jerzego i jego żony Wandy ( z domu Juszkiewicz) okazały się Stany Zjednoczone.
Andrew Klukowski kształcił się, m.in. w Sierra College, California State University (Sacramento), Webster University (St. Louis). Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki wykładając na Webster University Thailand socjologię, język angielski i amerykański oraz literaturę tych krajów. Mieszka w Folsom (Kalifornia).

Wywiad przeprowadził i notatkę sporządził Dariusz Górny, który jednocześnie dziękuje mgr Magdalenie Skwarze za konsultację językową (angielsko-polską).

 

CZYTAJ TAKŻE