Zachowaj rentę rodzinną za wrzesień

30 sierpnia 2016

Dostajesz rentę po zmarłym rodzicu? Jeśli niedawno skończyłeś szkołę i w październiku zaczynasz studia, pamiętaj o wizycie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze we wrześniu warto poinformować instytucję o tym, że podejmujesz studia.
Rentę rodzinną dostają członkowie rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania takiego świadczenia. Rentę rodzinną mogą otrzymywać m.in. dzieci do 16 roku życia. Jeśli nadal się uczą, to pobierają rentę do momentu ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia.
Renta przysługuje także w wakacje, nawet przypadające już po zakończeniu szkoły. Standardowo prawo do świadczenia wygasa z końcem sierpnia.

– Warto pamiętać, że absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który idzie na studia, ma prawo do wypłaty renty rodzinnej także za wrzesień. Jest jednak warunek. Jeszcze we wrześniu musi dostarczyć do ZUS wniosek o wznowienie wypłaty i dokument, świadczący o tym, że rozpoczyna studia w październiku – tłumaczy zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Biłgoraju Bogdan Mach.

Kłopot w tym, że uczelnie zwykle wystawiają zaświadczenia dopiero po rozpoczęciu roku akademickiego. – Ale i na to jest sposób. We wrześniu przyszły student dostarcza do ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty i oświadcza na piśmie, że rozpocznie studia w październiku. Dołącza też kopię dokumentu o przyjęciu na studia – dodaje dyrektor Mach. Dzięki temu Zakład będzie mógł wypłacić rentę również za wrzesień. W takiej sytuacji pozostaje tylko dostarczenie w październiku do ZUS właściwego zaświadczenia z uczelni. Dokumenty można przekazać osobiście albo przesłać pocztą. Jeśli rok akademicki rozpoczyna się w innym miesiącu niż wrzesień lub październik, prawo do renty za wrzesień nie przysługuje.
Uczniowie i studenci często zapominają też, że o zaprzestaniu nauki muszą zawiadomić ZUS. Wtedy instytucja wstrzymuje wypłatę renty rodzinnej. Jeśli były uczeń lub były student sam nie poinformuje ZUS o zakończeniu nauki, to nienależnie pobraną rentę będzie musiał zwrócić z ustawowymi odsetkami.

(Informacja prasowa)