Już niedługo 22. Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

21 kwietnia 2016

sdim_logo(edited)

Weronika Hajduk i Katarzyna Malec, uczennice drugiej klasy gimnazjum w Szczebrzeszynie, biorą udział w projekcie edukacyjnym Kancelarii Sejmu współorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

W projekcie bierze udział 868 zarejestrowanych dwuosobowych zespołów z całej Polski. Wykonanie zadania rekrutacyjnego zapewni uczestnikom miejsce w tegorocznej 22. Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Tematem przewodnim sesji jest „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.

Uczennice ze Szczebrzeszyna podjęły działania mające na celu podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci, mających znaczenie dla dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej.

Przedmiotem ich zainteresowania stała się XVI – wieczna cerkiew Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uczennice rozpoczęły projekt od sprawdzenia wiadomości o zabytku w lokalnej prasie, przewodnikach turystycznych oraz w książkach o historii regionu. Przejrzały najważniejsze lokalne strony internetowe oraz przeprowadziły sondę uliczną, mającą na celu zbadanie czy wskazane miejsce jest obecne w świadomości lokalnej oraz co można zrobić, by w tej świadomości zaistniało mocniej. Następnie nakręciły krótki film pokazujący najważniejsze informacje o tym zabytku. Wyciągnięte z przeprowadzonego badania wnioski stały się podstawą do zaplanowania i realizacji działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o cerkwi wśród mieszkańców.

Ze wszystkich osób biorących udział w projekcie, w ławach poselskich zasiądzie 230 najwyżej ocenionych zespołów z całej Polski.

Dodatkowo, dwa najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną zaproszone w połowie maja do udziału w posiedzeniu komisji problemowej, która odbędzie się w Warszawie.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2016 roku na stronach internetowych Sejmu, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się tradycyjnie w „Dzień Dziecka”, czyli 1 czerwca.

(Informacja nadesłana, GAT)

One Response to Już niedługo 22. Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży