Dzieje cerkwi książką roku 2010

Piotr Krasny został tegorocznym laureatem nagrody imienia Pawła Konrada (pierwszego lubelskiego drukarza) przyznawanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Nagrodę wręczono dzisiaj (10 czerwca) podczas V Lubelskich Targów Książki.

Piotr Krasny otrzymał nagrodę w kategorii „Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne” za publikację „Fabrica Ecclesiae Ruthenorum: Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego”.

Piotr Krasny, urodził się w Szczebrzeszynie. Jest absolwentem historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 uzyskał tytuł doktora, a w 2004 habilitował się. Interesuje się dziejami sztuki nowożytnej na ziemiach polskich oraz sztuką środowiska lwowskiego w wiekach XVII, XVIII i XIX. Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską (1995), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2004) a także Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (maj 2004 za książkę Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1594-1914).

Nagrodzoną publikację można kupić m.in. w punkcie informacji turystycznej przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Cena około 40 zł.

Skomentujesz?