reklama

Lista gminnych inwestycji. Zobacz co zrobiono i co będzie robione – Szczebrzeszyn.info – wiadomości, informacje, reportaże, wywiady, zdjęcia, wideo

Foto : Tomasz Gaudnik

Foto : Tomasz Gaudnik

Publikujemy listę gminnych inwestycji, które są lub będą realizowane w 2015 i 2016 roku.

Wśród zrealizowanych lub planowanych inwestycji są :

Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielączy Kolonii (10 300 zł)

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn (150 000 zł)

Przebudowa chodnika w Brodach Dużych (150 000 zł)

Przebudowa chodnika w Kątach Pierwszych (150 000 zł)

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3209L Gorajec – Kawęczynek – Topólcza – pomoc finansowa -Powiat Zamojski (26 713,14 zł)

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3205L – ul. Targowa w Szczebrzeszynie (100 000 zł)

Przebudowa i odwodnienie drogi na osiedlu Klemensów działka nr 268 i 269/3 (33 000 zł)

Przebudowa drogi Kawęczyn – Brody Małe (70 000 zł)

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielączy Kolonii (135 725 zł)

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielączy Wsi (125 000 zł)

Przebudowa drogi w Brodach Dużych (100 000 zł)

Przebudowa ul. Słódkiej w Klemensowie (90 000 zł)

Przebudowa ul. Krótkiej w Szczebrzeszynie (40 000 zł)

Przebudowa dróg na osiedlu Brzechwy w Szczebrzeszynie (100 000 zł)

Przebudowa ul. Nowej w Szczebrzeszynie (20 000 zł) – PROJEKT

Przebudowa drogi gminnej nr 278 w Wielączy Poduchownej (80 000 zł)

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 74 Bodaczów – Wielącza Poduchowna (150 000 zł)

Przebudowa dróg dojazdowych do zabudowań mieszkalnych w Klemensowie 175 109,22 zł)

Zakup wiat przystankowych w Bodaczowie – 2 szt., Kolonii Niedzieliska – 1 szt., szperówka – 1 szt., Brody Małe – 1 szt. (22 500 zł)

Realizacja projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” (2 022,98 zł)

Wykonanie promenady pieszej wraz z ścieżką rowerową (40 000 zł) – PROJEKT

Budowa garażu na samochód strażacki w Kawęczynie (150 000 zł)

Budowa infrastruktury technicznej na terenie OSP w Kawęczynie (70 000 zł)

Utwardzenie placu przy remizie OSP w Błoniu (25 000 zł)

Modernizacja remizy OSP w Kątach Pierwszych – instalacja co (40 000 zł)

Modernizacja remizy OSP w Niedzieliskach (95 000 zł)

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wielączy na potrzeby prowadzenia przedszkola wraz z zapleczem socjalnym oraz zakup niezbędnego wyposażenia (19 000 zł) – PROJEKT

Przebudowa budynku przedszkola do wymagań przepisów przeciwpożarowych (150 000 zł)

Przebudowa i modernizacja  układu komunikacyjnego przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie (163 000 zł)

Przebudowa i modernizacja budynku Gimnazjum w Szczebrzeszynie (69 000 zł)

Zakup bramek na boisko szkolne (4 500 zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej na osiedlu Klinowa w Szczebrzeszynie (250 000 zł)

Budowa oświetlenia ul. Polna (15 000 zł)

Budowa oświetlenia ul. Targowa (50 000 zł)

Budowa oświetlenia ul. Zielona i Wyzwolenia (90 000 zł)

Budowa zbiornika wielozadaniowego – projekt budowlany i wykup gruntów (500 000 zł)

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielączy Kolonii (133 283,75 zł)

Modernizacja budynku świetlicy Przedmieście Zamojskie – wymiana okien (20 000 zł)

Realizacja projektu : „W Szczebrzeszynie chrząszcz…” – zakup witaczy (41 770,80 zł)

Centrum muzealno – edukacyjne – projekt (30 000 zł)

Budowa boiska sportowego na osiedlu Klemensów (31 000 zł)

 

 

 

Czytaj także:

Skomentujesz?

5 odpowiedzi na „Lista gminnych inwestycji. Zobacz co zrobiono i co będzie robione”

  • Świetlica „Przedmieście Zamojskie”? Co to jest i gdzie się znajduje?

  • czekam na wypożyczalnię rowerów mogą być bez kierownicy 🙂

  • Proszę o informację, skąd administrator wziął te informacje?

  • 150 tyś na chodnik i oświetlenie ulicy Targowej?? Ile metrów ma ten chodnik i ile lamp zostanie czy też zostało zainstalowanych???

  • Co z kanalizacją przy Zamojskiej ,będziecie płacić Unijne kary czy będziecie budować ?
    Są jakieś plany w tym celu, przecież termin Unijny mija z końcem grudnia tego roku?

reklama