Pomoc dla rolników za szkody spowodowane przez suszę

1 września 2015
Foto : Tomasz Gudnik

Foto : Tomasz Gudnik

Właściciele gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę mogą składać do Urzędu Gminy w Szczebrzeszynie oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach.

Do oświadczenia należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 rok złożonego w ARiMR.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze należy złożyć do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich uprawy znajdujące się na terenie danej gminy na której rolnicy ponieśli szkody.

Straty będzie szacować Komisja Gminna powołana przez Wojewodę Lubelskiego, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych. Termin oględzin w terenie zostanie uzgodniony z wnioskodawcą.

Rolnicy będą mogli uzyskać pomoc publiczna w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji , jeżeli poziom szkód będzie wyższy niż 30 proc.  średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Rolnicy u których poziom szkód oszacowano na równy lub niższy niż 30% mogą  się  ubiegać o kredyt na wznowienie produkcji w ramach pomocy de minimis  w rolnictwie.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 30 września 2015 roku w Urzędzie Gminy Szczebrzeszyn, pokój nr 24 w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia szkód.

POBIERZ :

2 Responses to Pomoc dla rolników za szkody spowodowane przez suszę