Przy oczyszczalni powstanie kompostownia

Przy oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie powstanie kompostownia odpadów biodegradowalnych.


Kompostownia ma zajmować teren o powierzchni prawie 1,5 hektara, wszystko będzie ogrodzone i obsadzone dookoła pasem zieleni.
Instalacja do kompostowania składać się będzie z dwóch modułów kompostujących wykonanych w technologii żelbetowej o łącznej powierzchni 180 metrów kw.  oraz wiat i utwardzonych placów. Zakupione zostaną także maszyny m.in.mobilne sito bębnowe i koparko-ładowarka.

Do produkcji kompostu będą wykorzystywane odpadki biodegradowalne z gospodarstw domowych m.in. papier, resztki zieleni, odpadki organiczne, a także osady ściekowe z miejscowej oczyszczalni, które przez okres kilku tygodni będą poddawane procesom biologicznym.

Pryzmy kompostowe mają być zabezpieczone przed wydostawaniem się cieczy i nieprzyjemnych zapachów. Do tego celu zostaną wykorzystane specjalne membrany.

Po procesie intensywnego kompostowania i dojrzewania kompost będzie wykorzystywany do rekultywowania obszarów zdegradowanych oraz w rolnictwie.

Instalacja ma być eksploatowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie.

Inwestycja jest realizowana w ramach unijnego projektu pod nazwą „Uzupełnienie zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn” z RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska – Kategoria II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 671 947,19 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 229 262,92 zł.

W ramach projektu zostanie dokończona także rekultywacja (zamkniętego w 2009 roku) składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu oraz mają być zlikwidowane na terenie gminy dzikie wysypiska śmieci.

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Szczebrzeszyn do wymagań prawnych oraz planów gospodarki odpadami do końca 2011 roku.

“Szczebrzeszyn.Info”

2 Responses to Przy oczyszczalni powstanie kompostownia