Dzień otwartych drzwi w ZS Nr 2

19 marca 2015
Fot. Tomasz Gaudnik

Fot. Tomasz Gaudnik

W piątek (20 marca) Zespół Szkół nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie otwiera drzwi dla gimnazjalistów.

Po zapoznaniu się z ofertą szkoły gimnazjaliści pojadą do Zamościa, gdzie w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej Jadwigi 8 rozpocznie się przedsięwzięcie pod nazwą „Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu”. Organizuje je Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej „Roku Szkoły Zawodowców”.

Przedsięwzięcie adresowane jest do dyrektorów gimnazjów, gimnazjalistów i ich rodziców. Jego celem jest m.in. promocja szkolnictwa zawodowego.

Wydarzeniu temu patronują : Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego i Wojewoda Lubelski.

Współorganizatorzy to : Wojewódzki Urząd Pracy, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Specjalistyczna Poradnia Zawodowa w Lublinie, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Lubelska Izba Rzemieślnicza.

PROGRAM :

I część

9.00 – 12.00 Wizyty dyrektorów gimnazjów i młodzieży gimnazjów w drodze na konferencję, w wybranych szkołach zawodowych:

gimnazja z kierunku:

1. Hrubieszów/Zamość: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu;

2. Tomaszów Lubelski/Zamość: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu;

3. Lublin/Zamość : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych;

4. Biłgoraj/Zamość: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu, Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalny Ośrodek Szklono –Wychowawczy w Zamościu;

5. Krasnobród/Zamość: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu.

Uwaga: Szkoły zapisane w ww. wykazie jako pierwsze odwiedzamy w godz. 10.00 – 10.45, jako drugie w godz. 11. 00 – 11.45.

12.00 – 14.30 Konferencja dla dyrektorów gimnazjów

12.00 – 12.30 Rejestracja uczestników. Kawa

12.30 – 12.40 Powitanie – Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty

12.40 – 12.50 Wystąpienia Gości

12.50 – 13.20 Rok Szkoły Zawodowców – Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

13.20 – 13.50 Czym jest innowacja? – Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, Politechnika Lubelska

13.50 – 14.00 Wystąpienie dotyczące kształcenia zawodowego- Piotr Juśkiewicz, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu

14.00- 14.10 – Wystąpienie „Mój wybór – Moja przyszłość”- Uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

14.10 – 14.40 Młodzież w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015 – Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

14.40 – 14.45 Wystąpienie dotyczące funkcjonowania klasy patronackiej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu – Dyrektor ZSP nr 4 w

Zamościu Stanisław Holko

Poczęstunek, zwiedzanie stanowisk prób pracy w zawodach.

I część ( równolegle)

10.00 – 15.00 Zawodowe drogowskazy dla gimnazjalistów – próby pracy w zawodach przygotowane przez szkoły zawodowe i rzemiosło

Uczniowie gimnazjów uczestniczący w przedsięwzięciu będą mogli obejrzeć prezentacje zawodów oraz wykonywać czynności charakterystyczne dla wybranego przez siebie zawodu.

Spotkania gimnazjalistów z doradcami zawodowymi.

OFERTA EDUKACYJNA ZS NR 2 W SZCZEBRZESZYNIE