Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku za paliwo

29 stycznia 2015

Rolnicy, którzy wykorzystywali w produkcji rolnej olej napędowy mogą się starać o zwrot podatku akcyzowego.

O zwrot podatku akcyzowego może ubiegać się producent rolny, czyli osoba fizyczna lub prawna – będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – informuje Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie.

W pierwszej turze rolnicy mogą składać wnioski od 1 do 28 lutego 2015 roku. Do wniosku należy dołączyć faktury lub ich kopie dokumentujące zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Drugi nabór wniosków odbędzie się od 1 do 31 sierpnia 2015 roku. Także tym razem do wniosku należy dołączyć faktury lub ich kopie dokumentujące zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015 r.

Wnioski wraz z dowodem zakupu paliwa należy składać do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pokój nr 11. Więcej informacji pod tel. 84 682 10 95 wewnętrzny 330 .

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 1 do 30 kwietnia 2015 roku (jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w I turze) lub w dniach 1 – 31 października 2015 roku (jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w II turze).

Kwota zwrotu = 87 litrów x 0.95 zł zł x ilość ha fiz. użytków rolnych.

(UMiG Szczebrzeszyn, GAT)