Będzie konferencja popularno-naukowa poświęcona dr Klukowskiemu

8 października 2014

klukowski02

22 października w Szczebrzeszynie odbędzie się popularno – naukowa konferencja poświęcona dr Zygmuntowi Klukowskiemu. W tym roku przypada 95. rocznica przyjazdu Klukowskiego do Szczebrzeszyna i mija 55. lat od śmierci doktora. Inicjatorem zorganizowania konferencji poświęconej dr Klukowskiemu jest Dariusz Górny. Szczebrzeszyn.info rozmawiał z nim na ten temat.

Tomasz Gaudnik (TG): – Jesteś inicjatorem tej konferencji. Dlaczego jej temat dotyczy dra Klukowskiego, a nie np. Brandta ?

Dariusz Górny (DG): – Mając w pamięci wieczornicę poświęconą dr Zygmuntowi Klukowskiemu, zorganizowaną w ubiegłym roku przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie oraz, jak wówczas zauważyłem stosunkowo duże i nadal żywe zainteresowanie postacią doktora, pomyślałem, że ten rok- związany z 95. rocznicą jego przyjazdu do Szczebrzeszyna i 55. rocznicą śmierci- jest wyjątkową okazją do uczczenia tego niezwykłego człowieka, który przez 40. lat mieszkał, pracował i działał właśnie w tym, chyba mogę powiedzieć- naszym mieście.

Jestem inicjatorem tej konferencji i jej współorganizatorem, razem z Miejskim Domem Kultury. Jego dyrektorowi panu Sławomirowi Kalicie serdecznie dziękuję za to, że z przychylnością i właściwą sobie życzliwością podszedł do mojego pomysłu. I tak, już 22 października br. Szczebrzeszyn będzie miejscem, gdzie znowu, w sposób, mam nadzieję godny, nieco mocniej odżyje pamięć o dr Zygmuncie Klukowskim.

TG : – Kto weźmie udział w konferencji?

DG : – W jej programie przewidzieliśmy uczestnictwo – oprócz mnie – m.in. dra Bogdana Szyszki, absolwenta Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie, pani Marzeny Rosiak z Książnicy Zamojskiej (Dział Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie im. dr Z. Klukowskiego), pana Aleksandra Przysady, dr Arkadiusza Adamczuka – kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa dokumentów poświęconych dr. Zygmuntowi Klukowskiemu.

TG : – Do kogo jest adresowana konferencja ?

DG : – Zapraszamy do wysłuchania wystąpień prelegentów konferencji mieszkańców Szczebrzeszyna i regionu, a w szczególności młodzież oraz wszystkich zainteresowanych osobą dra Klukowskiego; tym bardziej, że spróbujemy, aby była ona postrzegana jako interesująca i ciekawa dla jak najszerszego grona jej odbiorców.

TG : – Skąd wzięła się u ciebie pasja zgłębienia osoby i działalności dra Zygmunta Klukowskiego ?

DG : – Narodziła się ona kilka lat temu, po przeczytaniu jego Dzienników, i trwa niezmiennie do dzisiaj. W tym czasie zapoznałem się z bardzo wieloma dokumentami, artykułami autorstwa dra Klukowskiego oraz przeczytałem wiele opracowań i artykułów dotyczących jego osoby. Ta fascynacja sylwetką doktora jest wielopoziomowa. Wspomnę tylko o kilku.

Po pierwsze, każdy kto uświadomi sobie, na jakie niebezpieczeństwo narażał się dr Klukowski pisząc ( i to w jaki sposób !) i przechowując Dziennik, w czasie niemieckiej, sowieckiej okupacji oraz w początkowym okresie utrwalania władzy ludowej, w pełni doceni takiego człowieka. A posługiwał się językiem giętkim, żywym ( i dlatego wciąż tak dobrze czyta się te Dzienniki; warto wspomnieć, że Doktor dbał o to, aby pisać zawsze zgodnie z regułami polszczyzny, poprawnie stylistycznie. Szlifował te umiejętności czytając bardzo dużo książek; na początku lat dwudziestych XX w. bez mała został studentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim). Po drugie, wiemy, że okres II wojny światowej charakteryzuje się również szczególnym wysiłkiem patriotycznym, zaangażowaniem i współpracą z partyzantami Armii Krajowej. To świadek zagłady szczebrzeszyńskich Żydów. Po trzecie to lekarz, który najlepsze swoje lata lekarskiej praktyki, publicznej i prywatnej, poświęcił mieszkańcom Szczebrzeszyna i regionu.

Dr Zygmunt Klukowski to w końcu wybitny bibliofil, regionalista, nauczyciel higieny w szczebrzeszyńskim gimnazjum, wydawca, wielokrotnie więziony (przez carską Rosję, Niemców, władze komunistycznej Polski) inicjator powstania muzeum regionalnego w Zamościu, Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, Komitetu Odbudowy Szkół w Szczebrzeszynie, uczestnik jednego z procesów norymberskich… A to tylko ledwie zarys charakterystyki dra Zygmunta Klukowskiego.

TG : – Na koniec zadam może kontrowersyjne pytanie: Po co dzisiaj wspominać i pamiętać o postaci i działalności jednego z najwybitniejszych mieszkańców Szczebrzeszyna ?

DG : – Choćby z tego powodu, aby zapoznać się z historią Szczebrzeszyna i regionu; wiedzieć, jak wyglądało życie naszej lokalnej społeczności, bo co warte podkreślenia, wielu ludzi żyjących w czasach dra Zygmunta Klukowskiego, nie było w niczym gorszych od niektórych współczesnych. Zawarta w dziełach Doktora wiedza to m.in. w istocie zobrazowanie człowieka wobec, m.in. wyzwań i pokus (historii), przed jakimi stawali i jakim ulegali ludzie w przeciągu wieków ( i nie mam tylko na myśli Dzienników). Sądzę, że warto kształtować swoją wiedzę i opinie na takich solidnych humanistycznych podstawach, jakimi kierował się w swoim życiu, pracy i działalności społecznej doktor Zygmunt Klukowski. Warto mieć w szlachetnej pamięci jego postać.

TG : – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Gaudnik.

Dariusz Górny. Fot. Tomasz Gaudnik

Dariusz Górny. Fot. Tomasz Gaudnik

Dariusz Górny – z wykształcenia polonista, pedagog specjalny, logopeda. Jest autorem tomiku wierszy poświęconego dr Zygmuntowi Klukowskiemu „do ZK”, który został wydany przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Współorganizator konferencji popularno-naukowej w 55. rocznicę śmierci dra Zygmunta Klukowskiego i 95. rocznicy Jego przyjazdu do Szczebrzeszyna, oraz spotkania Życie wśród książek. Sylwetka Zygmunta Klukowskiego, które odbyło się w styczniu 2014r. w Książnicy Zamojskiej im. St. Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Przygotowuje monografię poświęconą dr Zygmuntowi Klukowskiemu. Obecnie pracuje zawodowo jako logopeda.

Opracował tom tekstów naukowych z konferencji „Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na region zamojski”, wydany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Opracował wspomnienia pana Zbigniewa Kruka pt.” Z Armii Krajowej na Sybir” (książka ukazała się w 2010 r.)

One Response to Będzie konferencja popularno-naukowa poświęcona dr Klukowskiemu