reklama

Pracodawco ! Wystąp o zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy – Szczebrzeszyn.info – wiadomości, informacje, reportaże, wywiady, zdjęcia, wideo

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić nowego pracownika mogą skorzystać z wparcia jaki oferuje Powiatowy Urząd Pracy.

 

Takim wsparciem jest możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6– krotność średniego wynagrodzenia i od 1 września wynosi 22 439,82 zł.

Refundacje mogą pozyskać podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą, niepubliczne szkoły i przedszkola oraz producenci rolni, którzy spełniają warunki regulaminu Urzędu Pracy – czyli m.in. prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację.

Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w szczególności na zakup : urządzeń, maszyn, narzędzi oraz oprogramowania, które są specyficzne dla danego stanowiska pracy.

Drugą możliwością wsparcia dla pracodawców są pożyczki na utworzenie stanowiska pracy– wysokość pożyczki może stanowić nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (22 439,82 zł). Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy, niż 3 lata a pożyczkobiorcy nie przysługuje okres karencji.

Informacje o tych i innych działaniach można znaleźć w siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy.

( http://www.ascendconsulting.pl/, GAT)

Czytaj także:

Skomentujesz?

Najnowsze info
reklama