Trwa modernizacja dawnego szkolnego internatu. Niedługo będzie w nim szkoła muzyczna (zdjęcia)

12 września 2014
Fot. Tomasz Gaudnik

Fot. Tomasz Gaudnik

Trwa modernizacja budynku byłego internatu przyszkolnego, który w przeszłości należał do zabytkowego zespołu budynków szkolnych wybudowanych z fundacji Ordynacji Zamojskiej w latach 1819-1821. Od września 2015 roku będzie w nim funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Namysłowskiego.

W listopadzie 2010 r. Rada Powiatu Zamojskiego przekazała go w formie darowizny szkole muzycznej.

Projekt modernizacji i przebudowy zakłada utworzenie na parterze budynku m.in. pokoi lekcyjnych oraz wydzielenie części administracyjnej. Na pierwszym piętrze zaplanowano sale indywidualne, sale do zajęć grupowych – teoretycznych, a także salę przeznaczona do zajęć z rytmiki. Na tym samym poziomie znajdzie się sala widowiskowa przeznaczona dla ok. 50 osób. Odbywać się w niej będą małe spektakle i recitale.

Na poddaszu podobnie, jak na niższych kondygnacjach znajdować się będą sale do zajęć indywidualnych, a także jedna sala do zajęć teoretycznych, przeznaczona dla 8-10 osób.

W piwnicy przewidziano szatnie, pomieszczenia techniczne, magazynowe i sanitarne. Będzie także winda na wyższe kondygnacje dla niepełnosprawnych osób.

Odtworzony zostanie także historyczny wygląd okien i drzwi zewnętrznych. Zrekonstruowane zostanie również główne wejście do budynku z toskańskimi pilastrami, które będą zwieńczone bogato profilowanym gzymsem.

Kolorystyka elewacji będzie nawiązywać do głównego budynku dawnego Zespołu Szkół Nr 1 (kremowy z szarymi elementami dekoracyjnymi).

Wokół budynku zostaną odtworzone utwardzone alejki dla pieszych oraz wytyczone zostaną nowe, które ułatwią swobodne korzystanie z obiektu . Obok szkoły będzie 5 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).

Zakończenie przebudowy i modernizacji budynku zaplanowano na koniec lipca 2015 roku. Jej koszt wyniesie ponad 2, 7 mln zł. Głównym inwestorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.

Szkoła Muzyczna istnieje w 
Szczebrzeszynie od 1980 roku. Wtedy na bazie Państwowego Ogniska 
Muzycznego, dzięki staraniom mgr Arkadiusza Czajki, utworzono filię 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w 
Zamościu. Dwa lata później, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i 
Sztuki z dnia 18 czerwca 1982 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Szczebrzeszynie, jako samodzielna jednostka budżetowa. Była 
drugą szkołą muzyczną w regionie zamojskim i jedyną w Polsce, w mieście o
 tak małej liczbie mieszkańców (5 tys.). Dyrektorem został mgr Arkadiusz
 Czajka (jest nim do dnia dzisiejszego – red.).
 W październiku 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał szkole 
imię Karola Namysłowskiego.
Szkoła w swojej historii kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. 
Obecnie mieści się przy ul. Zamojskiej 56. 

Zdjęcia wnętrza podczas modernizacji obiektu :

szkola_muzyczna_2014_01

szkola_muzyczna_2014_02

szkola_muzyczna_2014_03

szkola_muzyczna_2014_04

szkola_muzyczna_2014_05

szkola_muzyczna_2014_06

szkola_muzyczna_2014_07

szkola_muzyczna_2014_08

szkola_muzyczna_2014_09

(GAT)