REKLAMA

Ranking najaktywniejszych radnych gminy Szczebrzeszyn

Radni Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie (brak zdjęcia radnego Andrzeja Traczykiwicza)
Radni Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie (brak zdjęcia radnego Andrzeja Traczykiwicza)

Do wyborów samorządowych pozostało jeszcze około roku czasu, ale Szczebrzeszyn.info już teraz postanowił sprawdzić którzy szczebrzescy radni są najaktywniejsi podczas sesji. Którzy zadają pytania i biorą udział w dyskusjach, a którzy są nieaktywni.

Po przeanalizowaniu protokołów z posiedzeń gminnej rady w okresie od grudnia 2010 r. do sierpnia 2013 roku okazało się, którzy radni są najaktywniejsi.

Oceniając pracę radnych portal policzył ilość zadawanych przez nich burmistrzowi pytań podczas jednego z punktów sesji pn. „Interpelacje i zapytania radnych”. Jest to czas, w którym radni mogą pytać burmistrza Szczebrzeszyna lub inne zaproszone na sesję osoby o różne sprawy m.in. o inwestycje.

Szczebrzeszyn.info nie brał pod uwagę pytań zadawanych podczas dyskusji na tematy poruszane w innych punktach sesji, a jedynie w tym tylko punkcie.

Absolutnym liderem w zadawaniu pytań był radny Marian Kitowski z Klemensowa, tuż za nim dość licznie zadawał pytania Mariusz Drożdżyk (Szczebrzeszyn), dalej Tadeusz Wawryk (Bodaczów), wiceprzewodniczący rady Stanisław Kot (Brody Małe), Waldemar Wawryk (Wielącza), Andrzej Traczykiewicz (Bodaczów), Jan Malec (Przedm. Zamojskie i Przedm. Szperówka), Jarosław Socha (Brody Duże) , Mirosław Hałasa (Wielącza Kolonia), Czesław Wójcik (Szczebrzeszyn), Aleksander Olczak, Wiesław Zych (Bodaczów), Danuta Olcha (Szczebrzeszyn), Alina Matwij (Niedzieliska) i na końcu z zerową ilością składanych interpelacji znalazł się Jan Krasula.

 

1.Kitowski Marian – (18 interpelacji lub zapytań)

2.Drożdżyk Mariusz – (15)

3.Wawryk Tadeusz – (11)

4.Kot Stanisław – (10)

5.Wawryk Waldemar – (8)

6.Traczykiewicz Andrzej – (8)

7.Malec Jan – (6)

8.Socha Jarosław – (5)

9.Hałasa Mirosław – (4)

10.Wójcik Czesław – (3)

11.Olczak Aleksander – (3)

12.Zych Wiesław – (3)

13. Olcha Danuta – (2)

14.Matwij Alina – (1)

15.Krasula Jan – (0)

(GAT)

ZOBACZ TAKŻE

6 thoughts on “Ranking najaktywniejszych radnych gminy Szczebrzeszyn”

 1. Szanowni Państwo Radni!

  Cenię Państwa wkład, udział, zaangażowanie w bieżące sprawy społeczne, gospodarcze naszej gminy.
  Mamy nową Ustawę tzw. śmieciową, z Państwa wielkim zaangażowaniem ustalono opłaty, zapewne jakieś zasady itp.
  Opłaty ustalono na bardzo wysokim poziomie, jakie elementy kalkulacyjne wzięto pod uwagę, jakie koszty własne itp. nie wiadomo.
  Znaczna część mieszkańców gminy złożyła deklaracje, płaci.
  Część mieszkańców nie złożyło deklaracji, sprawdził ktoś z Państwa ile gospodarstw domowych nie złożyło deklaracji?
  Wystawiono choć jeden tytuł egzekucyjny? Wątpię?
  Jak wygląda ściągalność, windykacja, od tych, którzy złożyli deklaracje a nie płacą?
  Jak wygląda praktyczne, w oparciu o warunki lokalne wdrożenie tej Ustawy na terenie gminy Szczebrzeszyn?
  Mnie ktoś powiesił na płocie 3 szt. worków do białego szkła, dopiero uzbierałam 3 słoiki i 2 butelki po occie, a gdzie, do czego mam składać inne odpady, śmieci?
  Kogo mam się spytać? Strona internetowa gminy milczy na ten temat, tylko kultura i rozrywka, nic więcej.
  Oprócz 3 worków dostałam jeszcze źle skserowaną, nieczytelną ulotkę formatu A3 i nie mogę się doczytać czy dostanę inne jeszcze worki, czy wszystko mam segregować do tych na białe szkło?
  Dziwny napis na worku- białe szkło, szkło albo jest przezroczyste albo kolorowe.

  Podobno w gminie przyjęto do pracy aż 4 osoby, które zajmują się „śmieciami”, więc myślę, że Państwo Radni wymusicie na władzach gminy aby świadomość społeczna była dużo większa, abym nie tylko ja dowiedziała się do jakiego worka mam segregować makulaturę, do jakiego puszki po farbie?
  Tego nikt nie wie, ani sąsiadka, w sklepie pytałam, fryzjerka też nie wie?
  A może te worki na białe szkło mam sama malować i pisać „makulatura”, na innym namaluję „puszki po farbie”?

  Pozdrawiam serdecznie

  Dorota

 2. Pytać to można, ale czy chociaż mądrze pytali? ? ?

  Jaka była treść ich tzw „interpelacji”?

 3. Radny nie jest organem gminy, lecz jako członek organu kolegialnego ma określone prawa i obowiązki. Obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej.
  Podstawowymi dwoma grupami obowiązków radnego są:
  a.) utrzymania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami (przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia), radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
  b.) branie udziału w pracach gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został on wybrany lub desygnowany.
  W sposób syntetyczny obowiązki radnego zostały opisane w rocie ślubowania, które radni składają przed przystąpieniem do wykonywania mandatu: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej mieszkańców – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy”.

  Z ustawy nie wynikają dla radnego uprawnienia do składania wniosków lub interpelacji kierowanych do organów państwowych lub instytucji działających na obszarze gminy. Ponadto radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie ich załatwienia, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi (wniosku), najpóźniej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

  Zatem skargi i wnioski radnych można uznawać za formy prawne realizacji obowiązku przyjmowania postulatów mieszkańców gminy i ich organizacji.

 4. Szanowny Redaktorze rozumiem chęć oceny członków gminnej rady, ale dyskusja, interpelacja a do tego sumowanie tej ilości nie jest dobrym kryterium. Stworzony tu obraz może (ale nie musi) przeczyć faktycznemu zaangażowaniu poszczególnych radnych, prowadząc do wniosku jakoby byli gorsi ci, którzy niżej na liście rankingowej. Ogólnie rzecz biorąc nie taka ich rola.
  Antoni Macierewicz jako poseł robi wielki szum, masę pytań i wniosków. Czy to oznacza, że jest przykładem idealnego posła? według rankingu tej aktywności – tak.

 5. Ranking bardzo trafnie pokazuje którzy Radni dobrze reprezentują swoich wyborców a którzy troche gorzej. To w interpelacjach Radni przedstawiają Burmistrzowi problemy, prośby czy pomysły. Jeśli nie w interpelacjach to kiedy mają zgłaszać prośby o zrobienie przepustu, wyrównanie drogi czy zrobienie chodnika ? Pocieszające jest to, że do wyborów pozostało jeszcze parę sesji na których Radni najniżej w rankingu zapewne nadrobią zaległości. Panie Redaktorze, proszę o ponowne zrobienie rankingu przed wyborami.

Comments are closed.