REKLAMA

Dawny internat zapełni się uczniami szkoły muzycznej

Fot. Tomasz Gaudnik / Archiwum
Fot. Tomasz Gaudnik / Archiwum

Trwa modernizacja budynku dawnego żeńskiego internatu szkolnego, w którym po adaptacji swoją siedzibę znajdzie szkoła muzyczna pierwszego stopnia ze Szczebrzeszyna.

Fot. Tomasz Gaudnik / Archiwum

Szkoła Muzyczna istnieje w Szczebrzeszynie od 1980 roku. Wtedy na bazie Państwowego Ogniska Muzycznego, dzięki staraniom mgr Arkadiusza Czajki, utworzono filię Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu. Dwa lata później, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 czerwca 1982 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie, jako samodzielna jednostka budżetowa. Była drugą szkołą muzyczną w regionie zamojskim i jedyną w Polsce, w mieście o tak małej liczbie mieszkańców (5 tys.). Dyrektorem został mgr Arkadiusz Czajka (jest nim do dnia dzisiejszego – red.).
W październiku 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał szkole imię Karola Namysłowskiego.
Szkoła w swojej historii kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Zamojskiej 56.

Modernizowany budynek należy do zabytkowego zespołu budynków szkolnych, które wybudowano z fundacji Ordynacji Zamojskiej w latach 1819-1821. W listopadzie 2010 r. Rada Powiatu Zamojskiego przekazała go w formie darowizny szkole muzycznej.

Projekt modernizacji i przebudowy zakłada utworzenie na parterze budynku m.in. pokoi lekcyjnych oraz wydzielenie części administracyjnej. Na pierwszym piętrze zaplanowano sale indywidualne, sale do zajęć grupowych – teoretycznych, a także salę przeznaczona do zajęć z rytmiki. Na tym samym poziomie znajdzie się sala widowiskowa przeznaczona dla ok. 50 osób. Odbywać się w niej będą małe spektakle i recitale.

Na poddaszu podobnie, jak na niższych kondygnacjach znajdować się będą sale do zajęć indywidualnych, a także jedna sala do zajęć teoretycznych, przeznaczona dla 8-10 osób.

W piwnicy przewidziano szatnie, pomieszczenia techniczne, magazynowe i sanitarne. Będzie także winda na wyższe kondygnacje dla niepełnosprawnych osób.

Odtworzony zostanie także historyczny wygląd okien i drzwi zewnętrznych. Zrekonstruowane zostanie również główne wejście do budynku z toskańskimi pilastrami, które będą zwieńczone bogato profilowanym gzymsem.

Kolorystyka elewacji będzie nawiązywać do głównego budynku dawnego Zespołu Szkół Nr 1 (kremowy z szarymi elementami dekoracyjnymi).

Wokół budynku zostaną odtworzone utwardzone alejki dla pieszych oraz wytyczone zostaną nowe, które ułatwią swobodne korzystanie z obiektu . Obok szkoły będzie 5 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).

Zakończenie przebudowy i modernizacji budynku zaplanowano do końca lipca 2015 roku. Jej koszt wyniesie ponad 2, 7 mln zł. Głównym inwestorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie.

(GAT)

 

ZOBACZ TAKŻE