Zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego rocznika 1963 – 1968

16 czerwca 2013

W sobotę (29 czerwca) w auli  Liceum Ogólnokształcącego im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie odbędzie się spotkanie absolwentów Liceum Pedagogicznego rocznika 1963 – 1968 „Ocalmy od zapomnienia”.

Organizatorzy proszą o przyniesienie pamiątkowych fotografii z czasów szkolnych.

– Chcemy zachęcić Państwa do pisania wspomnień, wymiany telefonów i adresów – informują.

W programie zaplanowano m.in. część oficjalną, obiad i spotkanie wspomnieniowe. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zakwaterowanie i jego koszty. Obiad funduje sponsor.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 24 czerwca 2013 roku w sekretariacie szkoły tel.: 84 6821024.