Uroczystość symbolicznego pochówku żydowskich ofiar drugiej wojny Światowej

Macewy na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie. Foto: Tomasz Gaudnik

Na jesieni 2024 roku, na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie, odbędzie się uroczystość symbolicznego pochówku ponad 2 tys. Żydów (miejscowych i przywiezionych), którzy zostali tam rozstrzelani przez Niemców w 1942 roku i pochowanych w czterech masowych grobach. Inicjatorem wydarzenia jest Fundacja Miejsce Uwagi, której założycielem i prezesem jest, pochodzący ze Szczebrzeszyna, Tomasz Pańczyk.

We wtorek (20 marca), miejsce masowych grobów będzie lokalizowane za pomocą georadaru, wcześniej przeprowadzono kwerendy, zebrano relacje świadków, przeanalizowano zdjęcia lotnicze z czasów drugiej wojny światowej.

Wszystkie prace prowadzone są we współpracy z Komisją Rabiniczną ds. cmentarzy oraz Fundacją Zapomniane. Po dokładnym zlokalizowaniu grobów, zostaną one wpisane do oficjalnego rejestru, wyznaczone zostaną także ich granice, a miejsca zostaną zabezpieczone i oznaczone tablicami z informacjami w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim.

W pobliżu masowych mogił ustawiony zostanie pomnik upamiętniający wszystkie ofiary z wypisanymi nazwiskami.

-Naszą intencją jest upamiętnienie ponad dwóch tysięcy ofiar Zagłady, żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna i Żydów przywiezionych do miasteczka z różnych stron Europy, którzy pochowani są w czterech nieoznakowanych i niezabezpieczonych masowych grobach znajdujących się na cmentarzu żydowskim – czytamy na stronie Fundacji.

Uroczystość symbolicznego pochówku ponad 2 tys. Żydów odbędzie się na jesieni tego roku. Wezmą w nim udział potomkowie szczebrzeskich Żydów, rabin, przedstawiciele innych wyznań, lokalna społeczność i goście.

Ponadto odczytane zostaną nazwiska ponad 2000 ofiar.

Projekt wspierają: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacja Zapomniane, Fundacja Ośrodka Karta, Komisja Rabiniczna ds. cmentarzy.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA