Po raz 3. zbierze się Młodzieżowa Rada Miasta Szczebrzeszyna

Foto: UMiG w Szczebrzeszynie/ Archiwum

W dniu 13 listopada, o godz. 10:15, w sali konferencyjnej UM w Szczebrzeszynie, odbędzie się 3. nadzwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Szczebrzeszyna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnych wstępujących do Młodzieżowej Rady Miasta.
 3. Wręczenie zaświadczeń o powołaniu w skład Młodzieżowej Rady Miasta.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Młodzieżowej Rady Miasta z powodu zakończenia nauki w szkole w której otrzymali mandat.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.
 9. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w głosowaniu tajnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
 11. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.
 12. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w głosowaniu tajnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.
 14. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.
 15. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta w głosowaniu tajnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.
 17. Podjęcie uchwał: a) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie. b) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Ochrony Środowiska Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad trzeciej sesji.
CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA