Lubelskie: lepsza jakość usług medycznych dzięki Funduszom Europejskim

Foto: UMWL

W poniedziałek w Lublinie podsumowano realizację pierwszego etapu wartego blisko 37 mln zł projektu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczącego podniesienia jakości usług medycznych. Dofinansowanie projektu z UE to blisko 26 mln zł.

W podsumowaniu realizacji projektu „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy centrum profilaktyczno-leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii Covid-19” wzięli m.in. udział marszałek województwa Jarosław Stawiarski oraz dyrektor WOMP Anna Rutczyńska-Rumińska.

W informacji UMWL przypomniano, że fundusze z Instrumentu REACT-EU zasiliły Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, stając się specjalną formą wsparcia walki ze społecznymi i gospodarczymi skutkami COVID-19. Pieniądze na ten cel otrzymał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie. Oceniono, że środki europejskie pozwolą na zwiększenie jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie ich o diagnostykę czy rehabilitację, a inwestycja wpłynie na podniesienie komfortu pacjentów, pozyskanie nowych rekonwalescentów oraz zapewni lepsze warunki pracy dla lekarzy.

-Bardzo się cieszę, że ośrodek skorzystał z dofinansowania dostępnego z instrumentu REACT-EU. Inwestycja pozwoli na kompleksowe leczenie w jednym miejscu, co jest bardzo komfortowe dla pacjentów. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu rocznie wsparciem zostanie objętych 20 tys. osób” – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

Projekt zakłada dobudowę pięciokondygnacyjnego budynku oraz dwukondygnacyjnego budynku poradni dla dzieci.

-COVID dał nam rozległe objawy, które wymagają kontroli w poradniach specjalistycznych. W budynku C i E ulokujemy poradnie POZ, dla dzieci i rehabilitacyjną, którą poszerzymy o pacjentów pocovidowych. Udało nam się zebrać duże grono specjalistów, którzy wesprą nas w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodka” – zaznaczyła Anna Rutczyńska-Rumińska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie.

UMWL poinformował, że w ramach projektu, zakupiona zostanie także aparatura medyczna i dodatkowe wyposażenie, w tym m.in. system do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, diatermia chirurgiczna, aparat do kriochirurgii, stół zabiegowy, aparat ultrasonograficzny, aparat do elektroterapii, laser wysokoenergetyczny oraz holter. Ocenił, że działania w ramach projektu pozwolą na przyspieszenie diagnostyki oraz umożliwią skierowanie pacjentów – w tym tych, którzy chorowali na COVID-19 – do właściwego leczenia na poziomie ambulatoryjnym.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na ostatni kwartał 2023 roku.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA