Na Lubelskiej będzie nocą jasno

Mieszkańcy ul. Lubelskiej w Szczebrzeszynie, będą mieli nowe oświetlenie. W dniu 9 marca, na wniosek Gminy Szczebrzeszyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 2429 obręb Przedmieście Zamojskie.

Mieszkańcy, których dotyczy inwestycja, mogą zgłaszać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 30), w ciągu 7 dni od daty publikacji Obwieszczenia, swoje zastrzeżenia, uwagi i wnioski.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA