Druhowie z jednostek OSP szkolili się z zakresu ratownictwa

Foto: KM PSP w Zamościu

W dniu 28 lutego, w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szczebrzeszynie odbyło się szkolenie 44 strażaków – ratowników OSP, które było realizowane zgodnie z programem „Systemu szkolenia strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Foto: KM PSP wZamościu

Do szkolenia przystąpiło 44 druhów OSP z terenu 5 gmin powiatu zamojskiego: Szczebrzeszyn Radecznica, Sułów, Łabunie i Zamość.

Kurs został podzielony na etapy i obejmował: test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie, egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej oraz zagadnienia teoretyczne realizowane z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.

Po przeprowadzonym egzaminie mł. bryg. Przemysław Ilczuk – naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, dowódca JRG Szczebrzeszyn bryg. Marcin Lipiec oraz st. kpt. Mateusz Kozłowski – zastępca naczelnika, dokonali wręczenia 42 strażakom-ratownikom OSP świadectwa ukończenia kursu podstawowego.

-Należy mieć nadzieję, że wiadomości i umiejętności przekazane podczas szkolenia przyczynią się do prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych – podsumował mł. bryg. Marcin Żulewski, z-ca oficera prasowego Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Foto: KM PSP w Zamościu
CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA