Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Szczebrzeszyna

Warianty przebiegu obwodnicy Szczebrzeszyna. Foto: GDDKiA oddz. w Lublinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, zaprasza w dniu 14 marca 2023 roku, o godz. 16:00, na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu Drogi Krajowej nr 74.

Celem spotkania będzie prezentacja wariantów lokalizacyjnych przebiegu obwodnicy Szczebrzeszyna, przedstawienie harmonogramu inwestycji oraz poznanie opinii lokalnej społeczności. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

W trakcie spotkania z zespołem projektowym można będzie zgłaszać opinie i uwagi do dokumentacji projektowej. Możliwe to będzie również w terminie późniejszym poprzez wysłanie wypełnionego formularza z uwagami pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl.

Przesłane wnioski, podpisane i zaopatrzone w adres, zostaną przeanalizowane i w każdym przypadku udzielona zostanie odpowiedź. Termin składania wniosków mija 31.03.2023 r.

Materiały informacyjne:

ULOTKA

MAPA POGLĄDOWA

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA