Na terenie naszej gminy odbędzie się sanitarny odstrzał dzików

Foto: Archiwum

Na terenie Gminy Szczebrzeszyn przeprowadzony zostanie sanitarny odstrzał dzików. Reguluje to rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2023 r., w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie Województwa Lubelskiego Dz. U. 2020 r., poz. 1421 .

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w terminie do 31 marca 2023 r. na obszarze tych obwodów  łowieckich w ilości 51 dzików z podziałem na odstrzał:

a) Koło Łowieckie „Sarna” Nr 12 – 3 dzików w obwodzie łowieckim nr 232 i 2 dzików w obwodzie

łowieckim nr 266,

b) Koło Łowieckie „Basior” Nr 56 – 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 213,

c) Koło Łowieckie „Świt” Nr 121 – 2 dzików w obwodzie łowieckim nr 229, 1 dzika w obwodzie

łowieckim nr 250 i 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 265,

d) Koło Łowieckie „Bielik” Nr 40 – 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 248

e) Koło Łowieckie „Padwa Nr 57 – 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 247 i 2 dzików w obwodzie

łowieckim 264,

f) Koło Łowieckie „Roztocze” Nr 44 – 2 dzików w obwodzie łowieckim nr 280,

g) Koło Łowieckie „TRP” Nr 58 – 2 dzików w obwodzie łowieckim 230,

h) Koło Łowieckie „Ryś” Nr 60 – 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 231 i 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 249,

i) Koło Łowieckie „Dzik” Nr 13 – 2 dzików w obwodzie łowieckim 214,

j) Koło Łowieckie „Piżmak” Nr 62 – 1 dzika w obwodzie łowieckim 233,

k) OHZ Nadleśnictwo Zwierzyniec – 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 251 i 3 dzików w obwodzie

łowieckim nr 294,

l) Koło Łowieckie „Hubertus” Nr 87 – 2 dzików w obwodzie łowieckim nr 282 i 2 dzików w obwodzie

łowieckim nr 283,

m) Koło Łowieckie „Cietrzew ” Nr 78 – 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 267, 1 dzika w obwodzie

łowieckim nr 270 i 1 dzika w obwodzie łowieckim nr 253,

n) Koło Łowieckie „Roztocze” Nr 61 – 2 dzików w obwodzie łowieckim nr 252,

o) Koło Łowieckie „Słonka” Nr 59 – 4 dzików obwodzie łowieckim nr 268 i 3 dzików obwodzie łowieckim nr 269,

p) OHZ Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski – 3 dzików w obwodzie łowieckim nr 293,

q) w Roztoczańskim Parku Narodowym – 1 dzika

– do osiągnięcia gęstości populacji dzików na poziomie co najwyżej 0,05 osobnika/km²

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA