Scena amfiteatru będzie miała zadaszenie

Scena szczebrzeskiego amfiteatru otrzyma zadaszenie. Jego budowa pozwoli występować artystom podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W pierwotnym projekcie amfiteatru, ktoś przeoczył potrzebę budowy zadaszenia sceny. Teraz błąd zostanie naprawiony.

Zadaszenie sceny ma mieć konstrukcję stalową, która nakryta będzie membraną pcv. Jej projekt został wykonany na początku 2022 roku. Na ostatniej sesji Rady Miasta Szczebrzeszyna, radni, większością głosów, zgodzili się na budowę zadaszenia. 30 grudnia Gmina Szczebrzeszyn ogłosiła przetarg na wykonawcę projektu. Rozstrzygnięcie ma nastąpić 19 stycznia 2023 roku. Koszt budowy zadaszenia będzie znany po otwarciu ofert.

Budowa dachu obejmie prace przygotowawczo-demontażowe, rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlane i montażowe. Planuje się wykonanie fundamentów oraz słupów pod elementy konstrukcyjne zadaszenia. Na końcu zamontowana zostanie membrana pcv odporna na warunki atmosferyczne.

Wszystkie prace wymagały uzyskania zgody konserwatorskiej, ponieważ amfiteatr leży w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Na budowę zadaszenia Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania “Nasze Roztocze” w kwocie 304 787,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność”.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA