Urząd prosi o wypełnienie ankiety

W ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie prosi mieszkańców o wypełnienie prostej ankiety. Dzięki pozyskanym z ankiet informacjom, będzie możliwe staranie się o środki unijne na inwestycje na terenie gminy.

-Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności – informuje Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie.

LINK DO ANKIETY

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA