EuroRenoma dla gminy Szczebrzeszyn

28 lutego 2013

Gmina Szczebrzeszyn została wyróżniona certyfikatem Euro Renoma, co daje prawo udziału w programie gospodarczo-konsumenckim “Europejski Rejestr Renomowanych”, który promuje i wspiera m.in. instytucje odznaczające się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierające swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

– Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w budowaniu ich reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a także zwiększenie liczby firm działających zgodnie z prawem, z odpowiedzialnością prawną i cywilną oraz ze standardami europejskimi w sposób jasny i zrozumiały dla każdego -informuje organizator programu.

Dzięki certyfikatowi gmina Szczebrzeszyn zyska przewagę nad konkurencją i zaufanie klientów oraz kontrahentów. Zdobędzie także dodatkowe punkty Unii Europejskiej przy ocenie wniosku o dofinansowanie.

Przed przyznaniem certyfikatu brane są pod uwagę opinie, referencje czy rekomendacje kontrahentów lub klientów. Ponadto gmina musi się wykazać terminowymi rozliczeniami z kontrahentami i pracownikami, terminowo regulować płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych. Certyfikowana gmina nie  może mieć wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności, musi ponadto przestrzegać prawa pracy oraz zasad BHP. Po pozytywnym zweryfikowaniu specjalne kolegium dokonuje ostatecznej oceny i wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu.

W woj. lubelskim do programu przystąpiło i otrzymało certyfikat ponad 40 gmin.

One Response to EuroRenoma dla gminy Szczebrzeszyn

  • ffajnie sie czyta takie rzeczy, miejmy nadzieje ze to bedzie bodziec do dalszej pracy w naszej gminie!