Dzieci i wnuki pracowników PGR otrzymały laptopy

Dzięki złożonemu przez Gminę Szczebrzeszyn wnioskowi, w ramach rządowego projektu Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, przyznano gminie środki finansowe, za które zostało zakupionych niemal 50 zestawów komputerowych wraz z akcesoriami.

-W skład przekazanych 48 zestawów wchodzi: laptop wraz z oprogramowaniem, słuchawki bezprzewodowe, mysz komputerowa, torba na laptopa oraz pamięć przenośna USB typu Pendrive – informuje Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie.

W środę (30 listopada) komputery zostały przekazane dzieciom lub wnukom pracowników, którzy pracowali w zlikwidowanym, Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR..

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną na terenach popegeerowskich.

Wysokość Grantu wyniosła 153 600,00 zł.

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA