Po raz pierwszy od wielu lat zbierze się Młodzieżowa Rada Miasta Szczebrzeszyna

Ratusz w Szczebrzeszynie. Foto: Tomasz Gaudnik/ Archiwum

Po wieloletniej przerwie ponownie, ale w nowym składzie, zbierze się Młodzieżowa Rada Miasta Szczebrzeszyna. Pierwsza sesja kadencji 2022 – 2025 odbędzie się 24 listopada b.r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych wstępujących do Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Wręczenie zaświadczeń o powołaniu w skład Młodzieżowej Rady Miasta.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.

7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

10. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta prowadzenia sesji.

11. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.

12. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

14. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta i ich prezentacja.

15. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

17. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie.

b) w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Ochrony Środowiska Młodzieżowej Rady Miasta w Szczebrzeszynie.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad pierwszej sesji.

Młodzieżowa Rada Miasta została reaktywowana po wniosku radnego Rafała Kowalika. Wcześniej MRM została powołana i obradowała mniej więcej w latach 2002 – 2005. Później jej kadencja samoczynnie wygasła, a w późniejszych latach (z nieznanych powodów) MRM już nie obradowała.

Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter doradczy, a jej członkowie są wybierani przez rówieśników w demokratycznych wyborach np. w placówkach oświatowych działających na terenie miasta czy gminy.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA