Gmina Szczebrzeszyn będzie sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie

Gmina Szczebrzeszyn przystąpiła do rządowego programu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, które są wpisane w CEEB i otrzymały dodatek węglowy.

Gminy będą mogły sprzedawać węgiel mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Maksymalnie będzie można kupić 1,5 tony węgla do 31 grudnia br. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. Łącznie jedno gospodarstwo będzie mogło zakupić 3 tony węgla. Trzeba będzie jednak spełnić jeden z trzech warunków:

  1. Osoba ubiegająca się o zakup węgla otrzymała dodatek węglowy.
  2. Wniosek o wypłatę dodatku został przez Gminę pozytywnie rozpatrzony.
  3. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie został złożony, ale gospodarstwo spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania.

Jakie dokumenty trzeba złożyć. żeby kupić tani węgiel?

  1. Trzeba wypełnić WNIOSEK o preferencyjny zakup węgla i złożyć go w Urzędzie Gminy.
  2. Jeśli węgiel sprzedawać będzie gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, zakup węgla będzie możliwy po przedstawieniu zaświadczenia, które wystawia wójt, burmistrz lub prezydent o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.

Wnioski o zakup tańszego węgla można składać do 15 kwietnia 2023 roku.

Dystrybucją węgla w Gminie Szczebrzeszyn ma się zająć Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA