Starosta pożegnał odchodzącą dyrektor SP ZOZ

Foto: Starostwo Powiatowe w Zamościu

W piątek (4 listopada) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie odbyło się pożegnanie Marii Słoty, dyrektor placówki, która złożyła rezygnację z piastowania swojej funkcji. W uroczystości brał udział m.in. Stanisław Grześko, starosta zamojski.

Przez siedem lat, podczas których dyrektorem była Maria Słota, szpital i przychodnia przeszła wiele pozytywnych zmian.

-Przez tych 7 lat SP ZOZ przeszedł wiele zmian, m. in. poprawiła się jakość świadczonych usług zdrowotnych, zmniejszyły się dysproporcje terytorialne w dostępności do opieki zdrowotnej, rozwinęła i modernizowała się sama placówka, a także spełniły się oczekiwania pacjentów i pracowników dotyczące poprawy warunków pracy i udzielanych świadczeń – podkreśla Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Do czasu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, jego obowiązki pełnił będzie dotychczasowy zastępca dyrektora SP ZOZ ds lecznictwa – dr Aleksander Wiśniewski.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA