Są plany przebudowy drogi Szczebrzeszyn – Topólcza – Zwierzyniec

Droga powiatowa w Kawęczynie. Foto: Archiwum

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu planuje przebudowę drogi powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn – Topólcza – Zwierzyniec o długości ponad 11 kilometrów. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji.

Przebudowa będzie prowadzona od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 858 (ul. Zwierzyniecka) w Szczebrzeszynie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 858 w Zwierzyńcu.

W ramach przebudowy drogi powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki, istniejące zjazdy wraz z przepustami, pobocza, zostaną także odmulone rowy przydrożne. Przepusty pod jezdnią zostaną wyremontowane, zachowując tę samą średnicę.

Po przebudowie, powstanie droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokości jezdni 5,5 – 6 metrów, po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Droga uzyska klasę techniczną „Z”.

Przedsięwzięcie będzie prowadzone w granicach istniejącej drogi bez potrzeby zajmowania terenów sąsiadujących z drogą.

Po przebudowie, droga ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i zmniejszyć ryzyko poważnych awarii w następstwie wypadków komunikacyjnych.

W lipcu 2021 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi. Po wykonaniu projektu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy. Prace budowlane rozpoczną się nie wcześniej niż 2023 – 2024 roku.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA