Niewiele czasu na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania

Około miesiąca pozostało właścicielom nieruchomości na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W gminie Szczebrzeszyn deklaracje złożyło dotychczas 49 procent właścicieli budynków. Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi wysoka grzywna

W woj. lubelskim gminy z największą liczbą złożonych deklaracji (globalnie) to: Siennica Różana (79 proc. właścicieli budynków złożyło deklarację), a z najmniejszą liczbą złożonych deklaracji (globalnie) – gmina Zwierzyniec (zaledwie 12 proc. złożonych deklaracji) i gmina Świdnik (14 proc.).

W gminie Nielisz złożonych zostało (do dnia 28 maja) 47 proc. deklaracji od właścicieli nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, w gm. Radecznica – 43 proc., gm. Stary Zamość – 43 proc., gm. Biłgoraj i Turobin – 42 proc., gm. Sułów – 40 proc., Zamość (gmina wiejska) – 36 proc., Biłgoraj (gmina miejska) – 30 proc., Zamość (gmina miejska) – 28 proc.,

Deklarację o źródłach ogrzewania ma ustawowy obowiązek złożyć właściciel lub zarządca budynku, można to zrobić w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl lub tradycyjnie w formie papierowej, wówczas wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Termin złożenia deklaracji dla budynków, w których źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 roku, wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia. W przypadku już istniejącego źródła ciepła, termin zgłoszenia wynosi 12 miesięcy i upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku.

DRUKI DEKLARACJI:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (.pdf)

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA