Trwają konsultacje społeczne dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030″

Do 21 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje społeczne dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030″.

Z projektem Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030” można się zapoznać pod adresem: https://szczebrzeszyn.pl/attch/news_attch-821-2208-1647440338.pdf

Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym w terminie do 21 kwietnia 2022 roku.

Formularz konsultacyjny należy:

  1) złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, Sekretariat, pok. nr 12,

  2) Przesłać na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

  3) przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@szczebrzeszyn.pl

    4) albo złożyć poprzez system ePUAP, adres skrytki pocztowej Urzędu: /umszczebrzeszyn/skrytka.

Projekt Strategii oraz formularze zgłaszania opinii można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, pok. nr 7, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Osobą do kontaktu jest Beata Trochimiuk – tel. 84 6821 187

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA