Masz wysokie rachunki? Możesz się starać o dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie przyjmuje wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego. Wnioski można składać od 1 stycznia do 31 października 2022 roku.

O dodatek osłonowy mogą się starać osoby, których w gospodarstwie domowym jednoosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł oraz w gospodarstwie domowym wieloosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wysokość dodatku będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów na członka rodziny i rodzaju stosowanego opału.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W tym przypadku niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dotyczy osób, które posiadają profil zaufany albo e-dowód) lub wypełnienie druków: https://szczebrzeszyn.pl/attch/news_attch-512-2053-1642161892.pdf oraz https://szczebrzeszyn.pl/attch/news_attch-512-2055-1642161989.pdf i złożenie ich razem z wnioskiem o dodatek osłonowy.

Jeśli złożysz wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to brane są pod uwagę dochody rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. brane są pod uwagę dochody z 2021 r.


Dochody z urzędu skarbowego gmina pozyskuje sama!

Więcej informacji:

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA