Plany inwestycyjne Gminy Szczebrzeszyn. Prośba o wypełnienie ankiety

Pomnik Chrząszcza w Szczebrzeszynie. Foto. Tomasz Gaudnik/ Archiwum

W ciągu najbliższych dziewięciu lat, Gmina Szczebrzeszyn planuje rozpocząć szereg inwestycji na terenie miasta i gminy. W związku z tym opublikowana została ankieta z pytaniami, które dotyczą planowanych inwestycji. Odpowiedzi z ankiety pomogą w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022 – 2030. Odpowiadać na ankietę można do siódmego stycznia 2022 roku.

Wśród gminnych planów inwestycyjnych są m.in.: przebudowa dróg gminnych, budowa wieży widokowej na „Zamczysku”, budowa parku miejskiego czy zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie przez błękitno – zieloną infrastrukturę oraz zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni.

Link do ankiety: https://forms.gle/KM4qeEfaS565uzndA

Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzezyn, stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizacje projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Uwagi do projektów oraz własne pomysły inwestycyjne dotyczące gminy Szczebrzeszyn można również zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres: um@szczebrzeszyn.pl w terminie do 7 stycznia 2022 r.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA