GDDKiA prowadzi działania informacyjne dotyczące rozbudowy drogi Klemensów-Zamość

W dniach 2 – 15 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie wraz z wykonawcą dokumentacji projektowej, będzie prowadziła działania informacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość.

W ramach działań informacyjnych, GDDKiA udostępnia do wglądu materiały dotyczące planowanej inwestycji, które będzie można przeglądać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (pokój nr 30).

Wśród udostępnionych materiałów jest formularz do zgłaszania pytań lub uwag w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych, który po wypełnieniu należy złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy lub przesłać na adres Inwestora w formie drukowanej, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Materiały informacyjne są dostępne również pod adresami: http://www.dk74.hwy.com.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/gddkia-lublin/dzialania-informacyjne .

Rozbudowa DK 74 na odcinku Klemensów – Zamość ma mieć miejsce w latach 2024 – 2025. W jej ramach droga ma być przystosowana do wymogów technicznych dla klasy dróg GP i obejmie: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m, przebudowę mostu przez rów bez nazwy w km 263+353 drogi krajowej nr 74, przebudowę przepustu w km 259+485 drogi krajowej nr 74 w m. Wielącza, przebudowę geometrii wlotów dróg powiatowych i gminnych, przebudowę istniejących i wybudowanie nowych zatok autobusowych; przebudowę istniejących chodników i budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę kanału technologicznego w pasie drogi krajowej nr 74.

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Ulotka

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Plan orientacyjny

Legenda

Plan sytuacyjny 1

Plan sytuacyjny 2

Plan sytuacyjny 3

Plan sytuacyjny 4

Plan sytuacyjny 5

Plan sytuacyjny 6

Plan sytuacyjny 7

Plan sytuacyjny 8

Plan sytuacyjny 9

Plan sytuacyjny 10

Plan sytuacyjny 11

Plan sytuacyjny 12

Plan sytuacyjny 13

Plan sytuacyjny 14

Plan sytuacyjny 15

Plan sytuacyjny 16

Plan sytuacyjny 17

Plan sytuacyjny 18

Plan sytuacyjny 19

Plan sytuacyjny 20

Plan sytuacyjny 21

Plan sytuacyjny 22

Plan sytuacyjny 23

Plan sytuacyjny 24

Plan sytuacyjny 25

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA