Wielącza Kolonia: Kolejny odcinek drogi został przebudowany

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn zakończyła przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 624 w m. Wielącza Kolonia od km 0+000,00 do km 0+339,96.

W ramach prac wykonano: roboty ziemne, przebudowę jezdni drogi wewnętrznej, pobocza z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów indywidualnych.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Zamościu.

Łączny koszt wyniósł 258 640,75 zł.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA