Uczniowie będą poznawać Polskę

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielączy oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie pojadą na wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Zarówno uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Wielączy jak i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, pojadą na jednodniową wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Starsze klasy pojadą na wycieczki trzydniowe do Warszawy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielączy będą zwiedzać: Centrum Nauki Kopernika, Centrum Pieniądza NBP, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie natomiast zwiedzą: Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli-Niepokonani”, Cmentarz Wojskowy na Powązkach-„Łączka”, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Stare Miasto i Zamek Królewski a także Centrum Nauki Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego i Łazienki Królewskie.

W ramach wsparcia zadania na podstawie złożonych wniosków z inicjatywy dyrektora SP w Wielączy i dyrektora SP w Bodaczowie, Gmina Szczebrzeszyn otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotację celową w łącznej kwocie 26 936 zł z tego 8 720 zł dla SP w Wielączy i 18 416 zł dla SP w Bodaczowie. Dofinansowanie stanowi do 80% planowanych kosztów wycieczki, wkład własny zapewnią rodzice.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA