Kawęczyn: Część drogi prowadząca przez wąwóz została utwardzona ażurowymi płytami

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

Gmina zakończyła inwestycję pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”, na którą otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Odcinek drogi w Kawęczynie o długości 380 metrów, prowadzący przez wąwóz, został wyłożony płytami żelbetowymi typu JOMB podwójnie zbrojonymi o wym. 100 cm x 75 cm x 12,5 cm. Koszt inwestycji wyniósł 199 997,04 zł, a dofinansowanie – 159 997,00 zł (80%). Gmina włożyła wkład własny w kwocie 40 000,04 zł (20%).

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA