Został wyłożony projekt planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Foto: Szczebrzeszyn.info/ Archiwum

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie informuje, że do 25 października 2021 roku, został publicznie wyłożony projekt planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Plan ochrony dla SzPK ma określić długofalową (w perspektywie 20-letniej), strategię ochrony zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych tego obszaru i plan działań ochronnych. Z projektem powinny zapoznać się osoby mieszkające w obrębie parku lub mający na jego terenie nieruchomości.

Załączniki:

Projekt uchwały plan ochrony Szczebrzeszyński PK + Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 mapa uwarunkowania ochrony Szczebrzeszyński PK CZ I

Załącznik nr 2 mapa uwarunkowania ochrony Szczebrzeszyński PK CZ II

Załącznik nr 3 mapa działania ochronne Szczebrzeszyński PK CZ I

Załącznik nr 3 mapa działania ochronne Szczebrzeszyński PK CZ II

Załącznik nr 4 do Planu Ochrony Szczebrzeszyńskiego PK

Załącznik nr 5 do Planu Ochrony Szczebrzeszyńskiego PK

Formularz uwag i wniosków do Planu Szczebrzeszyńskiego PK

Więcej informacji:

http://www.szczebrzeszyn.info/aktualnosci/?p=20831

https://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony#poczatek

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA