12. Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP

Foto: Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie

W niedzielę (3 października) w Kawęczynie odbył się 12. Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, na którym obecni byli delegaci oraz przedstawiciele z poszczególnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: druh Sławomir Bartnik – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, mł. bryg. Marcin Lipiec – Dowódca JRG w Szczebrzeszynie.

Podczas zjazdu dokonano podsumowania pięcioletniej działalności zarządu miejsko-gminnego oddziału związku OSP, oraz wytyczono kierunki pracy na najbliższą kadencję. Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium jednogłośnie.

Wybrany został nowy zarząd oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w składzie: prezes – Zbigniew Paprocha. wiceprezes – Robert Cioś, wiceprezes – Mateusz Gonera, komendant miejsko-gminny – Przemysław Kniaziowski, z-ca komendanta miejsko-gminnego – Piotr Kłus, sekretarz – Rafał Nizio, skarbnik – Zdzisław Oczkoś, członkowie: Damian Hałasa, Dariusz Strzałkowski, Arkadiusz Godzisz, Antoni Hajduk, Mariusz Wypych, Krzysztof Ciebień, Mariusz Babiarz. Do komisji rewizyjnej oddziału wybrano: Dariusza Kaszycę (przewodniczący), Andrzeja Zwolińskiego (członek), Tadeusz Wawryk (członek).

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA