Projekt modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla miasta Szczebrzeszyna i przedmieść

Od 1 do 21 października 2021r. w godz. od 8.00 do 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4, w sali nr 223, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Szczebrzeszyn (jednostka ewidencyjna: Szczebrzeszyn), obejmującego obręby ewidencyjne: 0002 – Przedmieście Zamojskie, 0003 – Przedmieście Błonie, 0004 – Przedmieście Szperówka.

Szczegóły komunikatu.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA